Hoppa till innehåll
Media

Högpatogen aviär influensa hos pälsdjur räknas nu till andra djursjukdomar som ska bekämpas – lättare för myndigheter att vidta åtgärder

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.7.2023 13.06 | Publicerad på svenska 18.7.2023 kl. 17.39
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har lagt till högpatogen aviär influensa hos pälsdjur i förteckningen över andra djursjukdomar som ska bekämpas. Detta görs genom en ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning.

Högpatogen aviär influensa har konstaterats hos pälsdjur i Finland i juli 2023. Genom att lägga till högpatogen aviär influensa hos pälsdjur i förteckningen över andra djursjukdomar som ska bekämpas får djurhälsomyndigheterna rätt att vidta åtgärder för att utrota sjukdomen och förhindra smittspridning. Till exempel kan de bestämma att ett djur ska avlivas för att utrota sjukdomen. Beslut om avlivning baserar sig på myndigheternas bedömning från fall till fall.

Det finns många olika varianter av aviär influensa, som orsakas av influensavirus A och främst förekommer hos sjöfåglar. Aviär influensa är väldigt sällsynt hos människor och hittills har det inte konstaterats att sjukdomen skulle ha smittat från människa till människa eller från däggdjur till människa. Genom ändringen av förordningen minskar man ytterligare risken för sjukdomsvarianter som lätt överförs till människor.

Internationella hälsoorganisationer som WHO och ECDC (Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar) följer läget i Finland i samarbete med de nationella myndigheterna. 
 Risken för en pandemi ökar om sjukdomen börjar spridas mellan däggdjur.

”Genom de snabba åtgärder som ändringen av förordningen möjliggör kan vi bekämpa smittspridning mellan däggdjur och minimera risken för att sjukdomen överförs till människor", konstaterar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Om Livsmedelsverket bestämmer att pälsdjur ska avlivas för att utrota högpatogen aviär influensa, har ägaren rätt att av statens medel få ersättning för de djur som avlivats. I ersättning betalas djurets marknadsvärde. Staten svarar också för de kostnader som föranleds av arbetet vid verkställigheten av ett beslut om avlivning av djur eller bortskaffande av egendom samt rengörings- och desinfektionsåtgärder i samband med verkställigheten.

Mer information:
Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn  358 295 162 361, e-post: fornamn.efternamng@gov.fi