Hoppa till innehåll
Media

Internationell utvärdering: Finländsk forskning inom geodata håller internationell toppklass

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2023 12.15
Pressmeddelande

En internationell vetenskaplig expertgrupp har bedömt att kvaliteten på och genomslaget av den forskning som bedrivs av Geodatacentralen (FGI) vid Lantmäteriverket är utmärkta. I dag den 10 februari 2023 publicerades en rapport om utvärderingen. 

Expertgruppen bedömer att den vetenskapliga forskningen vid Geodatacentralen håller internationell toppnivå och att centralens expertis är ansedd över hela världen. Geodatacentralen hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, men centralens forskning utnyttjas i bred utsträckning i samhället, bland annat inom områdena kommunikation och transport, säkerhet, försvar samt miljö och byggande.

I utvärderingen konstaterades att det har visat sig att sammanslagningen av Geodatacentralen med Lantmäteriverket 2015 var en lyckad lösning. För att Geodatacentralens forskning även i fortsättningen ska hålla internationell toppklass krävs dock att det tas hänsyn till dess särdrag i förhållande till Lantmäteriverket. Vid utvärderingen framhölls särskilt Metsähovi geodetiska forskningsstation, som inom sitt område är en av världens mest högklassiga forskningsinfrastrukturer.

Geodatacentralens forskning handlar till exempel om mätning av jordskorpans rörelser, upprätthållande av nationella koordinatsystem, utveckling av satellitbaserade positioneringstjänster, omfattande användningsmöjligheter för drönarteknik vid kartläggning av miljön samt utnyttjande av geografisk information vid hanteringen av klimatförändringarna. Geodatacentralen bedriver forskning inom områdena geodesi och geodynamik, fjärranalys och fotogrammetri, navigering och positionsbestämning samt geoinformatik och kartografi.

Jord- och skogsbruksministeriet beställde utvärderingen av Geodatacentralens verksamhet 2022. Jyväskylä universitets rektor Keijo Hämäläinen var ordförande för utvärderingspanelen. Panelens internationella experter var professor Dieter Fritsch (Tyskland), professor Anna Jensen (Danmark) och professor Sandra Verhagen (Nederländerna).

Utvärderingsrapporten: Evaluation of the Finnish Geospatial Research Institute, FGI

Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, ordförande för utvärderingens ledningsgrupp, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 291 910, jaana.husu-kallio(at)gov.fi
Keijo Hämäläinen, ordförande för utvärderingspanelen, rektor, Jyväskylä universitet, tfn 040 6800 215, keijo.hamalainen(at)jyu.fi
Mikko Peltonen, forskningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 296, mikko.peltonen(at)gov.fi