Hyppää sisältöön
Media

Kansainvälinen arviointi: Suomen paikkatietotutkimus on maailman huipputasoa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2023 12.15
Tiedote

Kansainvälinen tieteellinen asiantuntijaryhmä on arvioinut Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden erinomaiseksi. Arviointiraportti julkaistiin tänään 10.2.2023.

Asiantuntijaryhmän mukaan Paikkatietokeskuksen tieteellinen tutkimus on kansainvälisellä huipputasolla ja laitoksen asiantuntemusta arvostetaan ympäri maailmaa. Laitos kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan, mutta Paikkatietokeskuksen tutkimusta hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa, mm. liikenne- ja viestintäsektorilla, turvallisuudessa, puolustuksessa sekä ympäristö- ja rakentamisaloilla.

Arvioinnissa todettiin, että Paikkatietokeskuksen fuusioiminen osaksi Maanmittauslaitosta vuoden 2015 alusta on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Paikkatietokeskuksen tutkimuksen säilyttäminen maailman huipulla kuitenkin edellyttää sen erityispiirteiden huomioimista osana Maanmittauslaitosta. Arvioinnissa nostettiin erityisesti esiin Metsähovin geodeettinen tutkimusasema, joka on alallaan yksi maailman korkeatasoisimmista tutkimusinfrastruktuureista.

Paikkatietokeskuksen tutkimus liittyy esimerkiksi maankuoren liikkeiden mittaamiseen, kansallisten koordinaattijärjestelmien ylläpitoon, satelliittipaikannuspalveluiden kehittämiseen, drooniteknologian laajoihin sovellusmahdollisuuksiin ympäristön kartoituksessa sekä erilaisten paikkatietoaineistojen hyödyntämiseen ilmastonmuutoksen hallinnassa. Paikkatietokeskuksen tutkimusaloja ovat geodesia ja geodynamiikka, kaukokartoitus ja fotogrammetria, navigointi ja paikannus, sekä geoinformatiikka ja kartografia.

Maa- ja metsätalousministeriö teetti arvion Paikkatietokeskuksen toiminnasta vuonna 2022. Arviointipaneelin puheenjohtajana toimi Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen. Kansainväliset asiantuntijat olivat prof. Dieter Fritsch (Saksa), prof. Anna Jensen (Tanska) ja prof. Sandra Verhagen (Alankomaat).

Julkaisu: Evaluation of the Finnish Geospatial Research Institute, FGI

Lisätietoja:
arvioinnin ohjausryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0400 291 910, jaana.husu-kallio(at)gov.fi
arviointipaneelin puheenjohtaja, rehtori Keijo Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto, p. 040 6800 215, keijo.hamalainen(at)jyu.fi
tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 02951 62296, mikko.peltonen(at)gov.fi