Hoppa till innehåll
Media

Maa- ja metsätalousministeriön ja Tapion yhteistiedote:
Kaukaa viisas metsänomistaja varautuu ajoissa ilmaston muuttumiseen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 31.10.2019 9.00
Tiedote

Ilmaston lämpeneminen ja siihen liittyvät ääri-ilmiöt vaativat metsänhoidolta aktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta, jotta muun muassa kasvitaudeista johtuvat metsätuhot pystytään minimoimaan. Tänään käynnistyvä Kaukaa viisasta metsänhoitoa -viestintäkampanja kokoaa yhteen ilmastonmuutokseen liittyvien uusimpien Metsänhoidon suositusten annin.

Elinvoimainen ja monimuotoinen metsä kestää paremmin myrskyjä ja kuivuusjaksoja ja on vastustuskykyisempi myös erilaisia tuholaisia kohtaan. Riskiä metsätuhoihin voidaan pienentää suunnitelmallisella ja aktiivisella metsänhoidolla, jossa tavoitteeksi asetetaan metsien monipuolisesta puu- ja eläinlajistosta sekä puuston terveydestä huolehtiminen.

– Muuttuva ilmasto tuo mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia. Metsänhoidossa tarvitaan nyt uudenlaista ajattelua ja uusia keinoja. Tuhoriskien kasvun ohella meidän on syytä varautua myös esimerkiksi puunkorjuuolosuhteiden vaikeutumiseen. Kaukaa viisas metsänomistaja ennakoi muuttuvat olosuhteet ja ryhtyy ajoissa tarvittaviin toimiin, sanoo neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kesäkuussa päivitettyjen uusien Metsänhoidon suositusten tavoitteena on tuoda ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen paremmin osaksi metsänhoidon päätöksentekoa. Varautuminen koostuu monista eri toimenpiteistä, joista valtaosa sisältyy jo nykyisinkin hyviin metsänhoitokäytäntöihin. Jatkossa näiden käytäntöjen noudattaminen on entistäkin tärkeämpää.

– Metsissä tehtävien toimenpiteiden vaikutukset ulottuvat tyypillisesti useiden vuosikymmenten päähän. Ilmastonmuutos edellyttää koko metsätaloudelta uusia toimintatapoja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sekapuustojen suosimista, erilaisten tuhoriskien ennakointia ja panostuksia monimuotoisuuden turvaamiseen ja vesiensuojeluun, painottaa Torniainen.

Noudattamalla Metsänhoidon suosituksia metsänomistaja voi samanaikaisesti sekä tukea monimuotoisuutta, parantaa metsien tuhonkestävyyttä että harjoittaa kestävää metsätaloutta.

Kaukaa viisasta metsänhoitoa -kampanja haastaa muutkin toimijat mukaan

Kaukaa viisasta metsänhoitoa -kampanja tarjoaa metsänomistajille perustiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja tiivistää yhteen Metsänhoidon suositusten viestit parhaista varautumisen ja sopeutumisen keinoista. Tietoa on saatavissa sekä verkkosivuilta että lyhyestä piirrosvideosta, ja teemasta viestitään marraskuun alussa tehostetusti myös sosiaalisessa mediassa. Maa- ja metsätalousministeriön ja Tapion ohella kampanjassa ovat mukana Luonnonvarakeskus, MTK ry ja Suomen metsäkeskus.

– Toivomme, että koko metsäala osallistuu laajasti kampanjan viestien eteenpäin viemiseen. On tärkeää, että ilmastonmuutokseen varautumisen keinot tavoittavat metsänomistajat mahdollisimman hyvin. Kampanjan verkkosivut, kuuden kohdan vinkkilista ja kootut lisätiedon lähteet kiteyttävät aiheen helposti ymmärrettävään muotoon. Keskeisessä asemassa tiedon välittämisessä ovat metsänomistajia palvelevat metsäammattilaiset, toteaa palvelualueen päällikkö Kalle Vanhatalo Tapiosta.

Kaukaa viisasta metsänhoitoa -kampanjan materiaalit:
• Verkkosivut: Kaukaa viisasta metsänhoitoa
• YouTube-video: Kauko Viksu – Kaukaa viisas metsänomistaja
• Vinkkilista: Tee metsänhoidosta säänkestävämpää

Lisätietoja:
• Neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 02961 62162, etunimi.sukunimi@mmm.fi
• Metsänhoidon suositukset: palvelualueen päällikkö Kalle Vanhatalo, Tapio Oy, p. 040 192 1874, etunimi.sukunimi@tapio.fi
• Kampanjamateriaalit: asiantuntija Essi Lahti, Tapio Oy, p. 050 467 9871, etunimi.sukunimi@tapio.fi

Kaukaa viisasta metsänhoitoa -kampanja on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja Tapion koordinoimaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen viestintähanketta. Kampanjan sisällöt pohjautuvat Metsänhoidon suosituksiin, jotka perustuvat tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin hyvästä metsänhoidosta. Työllä edistetään Kansallisen metsästrategian 2025 ja Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 tavoitteiden toteutumista.

Ilmastonmuutos Luonto ja ilmasto Metsät Varautuminen Ääri-ilmiöt