Hoppa till innehåll
Media

Fånggrödor, återvunna gödselmedel, inlärning tillsammans - återvinning av näringsämnen lyckas med landsbygdsprogrammets stöd

10.1.2017  17.41
JSM

Tillståndet i miljön och jordbrukets lönsamhet kan förbättras samtidigt. De nio projekt som startat med hjälp av landsbygdsprogrammets särskilda finansiering för vattenskydd och återvinning av näringsämnen bevisar detta. Projektåtgärderna varierar från anvisningar för hela näringsgrenen till demonstrationer av modellgårdar.

Nya försökt och brett samarbete

Den särskilda finansieringen för vattenskydd och återvinning av näringsämnen som åren 2015-2017 ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland ska genom samarbetsprojekt mellan olika aktörer främja återvinning av näringsämnen och vattenskydd. De projekt som fått finansiering pågår i högst tre år. 

Finansiering kan sökas i området för allt som allt sex närings-, trafik- och miljöcentraler.  Av stödet som uppgår till 6,5 miljoner euro finns kvar 2,8 miljoner euro.  Finansieringen beviljas i form av projekt- och företagsstöd. För stödförvaltningen svarar närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

De nio pågående projekten handlar om bl.a. utveckling av återvinningsgödsling, förbättring av markens kulturtillstånd och samarbete mellan jordbrukare och forskare.

Fokus på markens tillstånd och användning av biprodukter

– På den egna gården finns det åtminstone många saker som jag börjat se på annorlunda sätt, säger jordbrukaren Timo Ylieskola som är med i OSMO-projektet.  OSMO omvandlar kunskapen om förbättring av markens kulturtillstånd till praktisk kompetens genom jordbrukarnas, forskarnas, rådgivningens och företagens samarbete.  När marken mår bra, blir också skördarna bättre och näringsämnena stannar kvar i åkern i stället för att rinna ut i vattnen. 

Deltagarna i OSMO-projektet samarbetar med deltagarna i projekten Päästösäästö och UusiRaHa. Målet med de här projekten är att förbättra markens avkastningsförmåga med hjälp av fånggrödor och naturliga jordförbättringsmedel.

I projekten TEHOLANTA och TURKISTEHO ska producenterna och forskarna skapa nya, resurseffektiva lösningar för återvinning av naturgödsel från fjäderfä och pälsdjur. 

– Vi utvecklar lösningar i nära samarbete med hela näringen och andra intressentgrupper, säger projektchefen för projektet TEHOLANTA Reetta Palva vid TTS.

I Norra Österbotten kanaliseras finansieringen till övergripande samarbete och logistik. I stadsplaneområdet i Palkki i Tyrnävä ska skapas produktionssamarbete och återvinnas hästspillning i energiproduktionen. Projektet LAURA av Uleåborgs yrkeshögskola ska ta fram logistiska samarbetsmodeller för husdjurs- och växtodlingsgårdar samt gödselentreprenörer.

På Qvidja gård i Pargas ska demonstreras en energisjälvförsörjande modellgård inom återvinning av näringsämnen. Projektet HYKERRYS och branschföretagen ska däremot utveckla återvinningsgödsling för åkerodling.

Projekten OSMO, UusiRaHa, LAURA, Päästösäästö och TEHOLANTA ska presenteras på miljöinformationsevenemanget som ordnas i Nådendal den 17-18 januari 2017.

För återvinning av näringsämnen erbjuds finansiering och rådgivning

Förutom den särskilda finansieringen erbjuder landsbygdsprogrammet flera andra möjligheter att återanvända jordbrukets biprodukter. Återvinning av näringsämnen kan främjas t.ex. genom investerings-, utbildnings-, informationsförmedlings- och samarbetsåtgärder eller Leadergrupperna.

Regeringsprogrammets stora bidrag till återvinningen och vattenskyddet är spetsprojektet som gäller kretsloppsekonomi.  Till spetsprojektets åtgärder hör bl.a. Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen som förvaltas av närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten samt miljöministeriets Raki2-program.  Även projektstöden för vatten- och havsvård bidrar till återvinning av näringsämnen.

Spetsprojektet Återvinning av näringsämnen från jordbruk hjälper sökande att bearbeta idéer som handlar om återvinning av biomassor och att hitta lämpliga finansieringskanaler. 

Ytterligare information om finansieringen:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland:

Mirja Koskinen, enhetschef, mirja.koskinen(at)ely-keskus.fi, tfn 295 022 886
Seppo Jaakonmäki, utvecklingschef, seppo.jaakonmaki(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 022 573