Hoppa till innehåll
Media

Krisstöd till jordbruket riktas till unga jordbrukare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2023 13.43 | Publicerad på svenska 22.9.2023 kl. 9.55
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag fattat beslut om ramvillkoren för krisstödet till jordbruket och om hur stödet ska riktas. Finland får 4,2 miljoner euro från Europeiska garantifonden för jordbruket. Pengarna ska användas som krisstöd till jordbruket. Dessutom anvisar regeringen i sin tilläggsbudget en nationell andel på 7 miljoner euro som ska användas till krisstödet. Stödet riktas till unga jordbrukare.

I utkastet till statsrådets förordning som gäller stöd till de jordbrukare som drabbats av specifika problem som påverkar lönsamheten ställs ramvillkoren för detta krisstöd av engångsnatur. Syftet med stödet är att lindra de negativa effekterna orsakade av undantagsförhållandena under den pågående vegetationsperioden samt andra negativa effekter på jordbrukssektorn förorsakade av internationella kriser. Det är alltså fråga om ett stöd av engångsnatur, och för att minska den administrativa bördan betalas stödet till samma jordbrukare som EU:s inkomststöd till unga jordbrukare. Det är motiverat att rikta stödet, till exempel till unga jordbrukare, eftersom stödets effekt skulle minska på ett avgörande sätt om det begränsade anslaget delades ut exempelvis för varje hektar åker. 
 
"Unga jordbrukare som nyligen har etablerat jordbruk är i en svagare ställning än andra jordbrukare eftersom räntorna har stigit och priserna på marknaden för insatsvaror fluktuerar. Trots en sträng budgetdisciplin ansåg regeringen att stödjandet av unga jordbrukare är ett strategiskt val. Jag är nöjd över att vi genom nationell finansiering kan komplettera stödet med en betydande summa", konstaterar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Förordningen avses träda i kraft den 1 november 2023 eller, om riksdagen godkänner den andra tilläggsbudgeten för 2023 senare än det datumet, vid den tidpunkt då tilläggsbudgeten publiceras. 

Mer information: 
Iina Mattila, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 473 6221
Arja-Leena Kirvesniemi, lantbruksråd, tfn 0295 162 191
e-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Mat och jordbruk