Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om kalakukko förnyas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2009 9.52
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har ändrat två förordningar som gäller tillverkningen och saluförandet av kalakukko.

I tillverkningen av kalakukko används rått kött och rå fisk som betraktas som livsmedel av animaliskt ursprung. Dessa får beredas endast i godkända anläggningar. Just nu arbetar en del av de livsmedelsföretagare som tillverkar kalakukko redan i godkända anläggningar. Däremot tillreder en del livsmedelsföretagare kalakukko i bagerier som är godkända livsmedelslokaler, men inte anläggningar.

Genom förändringen i förordningen ställs lättare krav på så kallade kalakukko-anläggningar än på övriga anläggningar.

Enligt bestämmelserna i den nya förordningen är det tillåtet att leverera kalakukko till detaljhandeln antingen nedkylda till en förvaringstemperatur på högst + 6°C eller omedelbart efter tillredningen utan nedkylning. Detta möjliggör försäljningen av varm kalakukko. Tillverkaren ska ange en sista förbrukningsdag för produkten utgående från tillräckligt omfattande hållbarhetstester som ska genomföras i de förvaringstemperaturer som råder där produkten kommer att säljas.

Inom detaljhandeln kan sådana kalakukko-produkter som har levererats till handeln utan nedkylning i högst +6°C säljas i rumstemperatur under den dag som produkten har tagits emot. Därefter får kalakukko-produkterna förvaras i högst + 6°C och säljas tills försäljningstiden löper ut. Detta motsvarar rådande praxis.

Förordningarna träder i kraft 1.1.2010. Kraven på kalakukko i den så kallade anläggningsförordningen kommer emellertid att tillämpas först från och med 1.9.2010.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
livsmedelssäkerhetsdirektör Veli-Mikko Niemi tfn 09 160 52211, 050 367 1039
veterinäröverinspektör Maaria Hackzell, (fr.o.m. 4.1.2010) tfn 09 160 52374, 0400 622 027