Hoppa till innehåll
Media

Förslag till lag om djurs välbefinnande har sänts på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2017 15.07
Pressmeddelande

Förslaget till lag om djurs välbefinnande som nu är klart har sänts på remiss. Den nya lagen ska främja djurs välbefinnande och skydda djur på bästa möjliga sätt samt öka respekt mot och god behandling av djur. Genom lagen revideras den gällande djurskyddslagen från år 1996. Remisstiden löper ut den 28 februari 2018.

Uppfattningarna om djurs ställning och behov av skydd har förändrats i vårt samhälle och målet med det nya lagförslaget är att besvara dessa frågor. Samtidigt tar man hänsyn till de ständigt föränderliga trenderna, framtidsutsikterna och de nya möjligheterna för djurhållning.

De nya bestämmelserna ska förbättra välbefinnandet, övervakningen av djurskyddet och myndigheternas möjligheter att ingripa mot missförhållanden. Bestämmelserna om välbefinnandekraven ska specificeras. Samtidigt skapas det en modern reglering på lagnivå med klar och tydlig struktur och språkdräkt. 

- Den här lagen har vi väntat på länge och nu äntligen har vi kunnat sända den på remiss, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Lagutkastet är en harmonisk helhet som förbättrar djurs välbefinnande på många sätt. Särskilt nöjd är jag med att det nu blir obligatoriskt att använda smärtlindring vid avhorning och andra smärtsamma behandlingar. Att förbättra djurs välbefinnande är ett långsiktigt arbete som sker i nära dialog med djurens ägare.

- I beredningen av förslaget har vi beaktat de senaste forskningsresultaten om djurens behov och förmågor. Vidare har vi låtit utföra flera enkäter och utredningar. Vi har också samarbetat brett med olika intressenter som haft sina representanter med i de beredande styr- och arbetsgrupperna, berättar kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Lagförslaget lyfter fram frågan om respekt mot djur och tillgodoseendet av djurens beteendemässiga behov. Därför vill man förbjuda bland annat dräktighetshäckar och hållningen av hästar och andra än mjölkproducerande nötkreatur uppbundna kontinuerligt, precisera bestämmelserna om vården av upphittade djur och skadade frigående djur, göra smärtlindring obligatorisk vid smärtsamma behandlingar samt förtydliga och specificera närmare bestämmelserna om djuravel.

Lagen är planerad att träda i kraft i samband med landskapsreformen år 2020.

Ytterligare information:
Tiina Pullola, veterinäröverinspektör, tfn 0295 16 2108, tiina.pullola@mmm.fi

Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 16 2439, taina.aaltonen@mmm.fi 

Djur och växter Djurskydd Jari Leppä Produktionsdjur Sällskapsdjur