Hyppää sisältöön
Media

Lakiehdotus eläinten hyvinvoinnista on lähtenyt lausuntokierrokselle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2017 15.07
Tiedote

Ehdotus laiksi eläinten hyvinvoinnista on valmistunut ja lähtenyt lausuntokierrokselle. Uudistetun lain tarkoituksena on eläinten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja suojelu, sekä eläinten kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisääminen. Lailla uudistettaisiin tällä hetkellä voimassa oleva eläinsuojelulaki, joka on vuodelta 1996. Lausuntoaikaa on 28.2.2018 asti.

Käsitykset eläinten asemasta ja suojelutarpeesta ovat muuttuneet yhteiskunnassamme ja uuden lakiehdotuksen tavoitteena on vastata niihin. Samalla on pyritty huomioimaan eläinten pidon jatkuvasti muuttuvia suuntauksia sekä tulevaisuuden näkymiä ja uusia mahdollisuuksia.

Uusilla säännöksillä eläinten hyvinvoinnin tilaa parannettaisiin ja eläinsuojelun valvontaa ja viranomaisten keinoja puuttua epäkohtiin tehostettaisiin. Hyvinvointivaatimuksia koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin ja luotaisiin nykyaikainen, rakenteeltaan ja kieliasultaan selkeä laintasoinen sääntely.

– Tätä lakia on odotettu pitkään ja nyt saamme sen vihdoin lausuntokierrokselle, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Nyt lausunnoille lähtevä lakiluonnos on tasapainoinen kokonaisuus, joka parantaa monin tavoin eläinten hyvinvointia. Erityisesti olen tyytyväinen siitä, että kivunlievitys nupoutuksen ja muiden kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä tulee nyt pakolliseksi. Eläinten hyvinvoinnin parantaminen on pitkäjänteistä työtä, jota tehdään tiiviissä vuoropuhelussa eläinten omistajien kanssa.

– Ehdotuksen valmistelussa on hyödynnetty uusinta tutkimustietoa eläinten tarpeista ja kyvyistä ja sen tueksi teetettiin useita kyselyitä ja selvityksiä. Valmistelussa on tehty laajasti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja niiden edustajat ovat olleet mukana lakiehdotuksen valmistelun ohjaus- ja työryhmissä, kertoo kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Lakiehdotus nostaa esille eläinten kunnioittamisen sekä eläinten olennaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttämisen. Sen johdosta esitetään muun muassa tiineytyshäkkien kieltoa, hevosten ja muiden kuin maidontuotantoon käytettävien nautojen jatkuvan kytkemisen kieltoa, tarkennuksia löytöeläinten ja loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitoon, pakollista kivunlievitystä kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä sekä eläinjalostusta koskevien säännösten selkeyttämistä ja tarkempaa määrittelemistä.

Lain on tavoitteena tulla voimaan maakuntauudistuksen yhteydessä vuonna 2020.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Tiina Pullola, eläinlääkintöylitarkastaja, p. 029 516 2108, tiina.pullola@mmm.fi
Taina Aaltonen, apulaisosastopäällikkö, p. 029 516 2439, taina.aaltonen@mmm.fi 

Eläimet ja kasvit Eläinsuojelu Jari Leppä Lemmikkieläimet Tuotantoeläimet