Hoppa till innehåll
Media

Leena Räsänen blir generaldirektör för Livsmedelsverket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2023 13.29
Pressmeddelande
Leena Räsänen.

Statsrådet har utnämnt veterinärmedicine doktor Leena Räsänen till den lediga tjänsten som generaldirektör för Livsmedelsverket för tiden 8.10.2023–7.10.2028. Livsmedelsverkets nuvarande generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen går i pension. Tjänsten som generaldirektör söktes av 16 personer inom utsatt tid, det vill säga före den 24 juli 2023.

För närvarande innehar Räsänen tjänsten som överdirektör vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, där hon har haft ansvar för verkets strategiska och operativa ledning. Tidigare har Räsänen arbetat med mångsidiga uppgifter vid bland annat Livsmedelsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, jord- och skogsbruksministeriet och Europeiska kommissionen samt inom ett EU-projekt i Albanien. 

Till Livsmedelsverkets förvaltningsområde hör att främja, övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välfärd samt växtskydd. Till verket hör också de verkställighetsuppgifter som gäller åtgärder enligt Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik och sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som unionen finansierar samt nationella åtgärder som kompletterar dessa. 

Livsmedelsverkets verksamhet omfattar hela landet. Verket sysselsätter närmare tusen personer på flera orter. Det huvudsakliga verksamhetsstället finns i Seinäjoki. 

- För mig innebär tjänsten som generaldirektör för Livsmedelsverket att jag får gå tillbaka till mina rötter och till den bransch som jag har arbetat för under största delen av min karriär. Jag vet att Livsmedelsverkets personal är väldigt sakkunnig och engagerad. Jag känner igen de utmaningar som vi står inför, men jag är övertygad om att vi tillsammans med andra aktörer inom branschen lyckas med att främja de frågor som är viktiga för samhället och som hör till ämbetsverkets ansvarsområde, berättar Räsänen. 

Mer information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 291 910
Leena Räsänen, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 017 385, leena.rasanen(at)avi.fi