Hoppa till innehåll
Media

Övergången till blyfria kulor underlättas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2020 13.47
Pressmeddelande

Statsrådet har idag ändrat jaktförordningen genom att lägga till krav angående vikt och anslagsenergi för blyfria kulor, vilket underlättar en övergång till blyfria kulor i större skala. Ändringen träder i kraft den 1 mars 2020.

Ändringen av jaktförordningen gör det möjligt att använda lätta men effektiva blyfria kulor för jakt. Urvalet tillåtna kulor utökas så att fler jägare kan övergå till mindre skadliga alternativ, till exempel kopparkulor.

– Det finns till exempel kopparkulor av kalibern 6,5x55 som fyller de nya kraven när det gäller jakt på älg, björn och vildsvin, säger Janne Pitkänen som är specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet.

Bakom denna reform ligger omsorg om jägare och andra människor som äter vilt, eftersom bly är en giftig tungmetall och blykulor lämnar rester av bly i köttet. Bly som hamnar i naturen är skadligt för vilda djur. Till exempel exponeras rovfåglar för bly när de äter kadaver och skadade djur.

Jord- och skogsbruksministeriet vill uppmuntra jägare att sluta använda blykulor. Den ändrade jaktförordningen ger bättre förutsättningar till detta.

Ytterligare information:
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 338, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 055, fornamn.efternamn@mmm.fi

Läs mera:
Kanslichef Jaana Husu-Kallios blogg: Ei lyijyä lautaselle

Djur och växter Mat och jordbruk Vilt