Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att ål fredas för fyra månader

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2018 14.37 | Publicerad på svenska 13.9.2018 kl. 15.42
Pressmeddelande
Foto: Tapio Gustafsson, Centralförbundet för Fiskerihushållning

Enligt det utkast till förordning som ministeriet sänt på remiss blir det förbjudet att fiska ål i Finland mellan 1 oktober och 31 januari. Ålen är klassad som starkt hotad. Remisstiden löper ut den 21 september 2018.

Genom den ändrade förordningen införs skyldigheten enligt EU-förordningen (2017/127) som förbjuder kommersiellt fiske efter ål i havsområdet under på minst tre varandra följande månader. Finlands fiskeförbud är en månad längre än vad som krävs enligt minimikravet och ska också gälla fritids- och inlandsfiske. 

I Finland fångas ål i huvudsak av fritidsfiskare. Hälften av den totala årsfångsten på ca 10 000 - 12 000 kg kommer från havsområdet och hälften från inlandsvattnen. Kommersiellt fiske efter ål i inlandsvatten är obetydligt. Under de senaste åren har fångsten från havsområdet också varit bara ca 1 000 kg per år. Nästan alla i Finland fångade ålar är utplanterade.

Begäran om utlåtande finns på https://mmm.fi/sv/paremiss.

Ytterligare information:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2404, fornamn.efternamn@mmm.fi

Fiskar Fiskebegränsningar Fiskerinäring Fritidsfiske