Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet utmanar ministerierna att delta i kampanjen mot matsvinn

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2019 11.19 | Publicerad på svenska 13.9.2019 kl. 17.54
Pressmeddelande

Matsvinnet ska bekämpas med gemensamma krafter genom små vardagliga val. Jord- och skogsbruksministeriet utmanar alla andra ministerier att minska matsvinn som uppstår vid representationstillställningar och mötesserveringar.

Utmaningskampanjen #nollsvinn som pågår fram till slutet av november ska uppmuntra förvaltningen att ta hänsyn till och vidta åtgärder för att förebygga och minska matsvinn.

Statsrådets kansli följer upp representationslokalernas matsvinn. Mängden kastad mat är stor särskilt vid stora offentliga tillställningar. Att beställa rätt mängd mat och dryck är utmanande på grund av att antalet deltagare inte stämmer överens med antalet anmälda eller att man för säkerhets skull beställer extra mycket mat. Man kan påverka matsvinnet till exempel genom att ordna serveringen under pauserna i stället för före eller efter tillställningen eller så kan man också ta hänsyn till tillställningens tidpunkt när man planerar beställningen. Man kan också nämna serveringen i inbjudan och se till att den mat som blir över äts upp på plats eller tas med.

Ministeriets kampanj ska inspirera deltagarna att under två veckors tid ha nollsvinn som mål vid serveringar och rapportera om resultaten och iakttagelserna på sociala medier med hashtaggen #nollsvinn. Målet är dock en bestående förändring.

Fem tips för att minska svinn:

 1. Bedöm behovet av servering från fall till fall
  Äger mötet rum genast efter lunch? Är det bra med smått och lätt eller behövs det stora semlor?
 2. Beställ lite mindre än nödvändigt om tillställningens karaktär tillåter det 
  När det gäller stora tillställningar, finns det alltid flera som får förhinder och inte kan komma och mat- och kaffesvinnet är plötsligt stort. Fundera om tillställningens karaktär tillåter att du beställer lite mindre än det ser ut att behövas.
 3. Berätta om serveringen på förhand
  Då kan deltagarna låta bli att äta före tillställningen och mat och dryck går åt.
 4. Se till att du får den överblivna maten med dig och gläd dina kollegor
  Du kan fråga serviceproducenten i förväg om du får ta den överblivna maten med dig. Gör det till en vana att du tar med dig den extra maten till jobbet.
 5. Följer du upp mängden och typen av matsvinn - vad smakar och vad blir det över?
  När du tänker på matsvinnet hjälper det dig att planera nästa beställning på ett bättre sätt.   

Varför är det viktigt att bekämpa matsvinn?

Finland har i enlighet med  FN:s globala mål för hållbar utveckling åtagit sig att halvera matsvinnet före 2030. Naturresursinstitutet arbetar som bäst med att ta fram en lägesbild av mängden matsvinn och en färdplan för att minska svinnet.  

Nästan en tredjedel av våra klimateffekter orsakas av mat. När vi kastar bort ätbar mat, går all den energi och alla de arbetsinsatser som vi använt för att laga maten, förlorade. Det är inte bioavfall eller att maten landar i kärlet för blandat avfall som är problematiskt med bortkastad mat, utan det gäller matproduktionens onödiga utsläpp av växthusgaser samt de utsläpp som leder till övergödning av vattendrag. Det minskar utsläpp om den producerade maten används på ett bättre sätt.

Merparten av matens miljökonsekvenser uppstår i jordbruket och djurproduktionen. Matproduktion och förvaring av mat hemma orsakar näst mest utsläpp.  Även livsmedelsindustrin, transporterna, förpackningarna och handeln påverkar klimatet, visserligen i mindre skala. Utsläppen av metan från matavfallet på soptippar utgör bara ett par procent av matens klimateffekter. När vi undviker onödigt matsvinn, undviker vi också utsläppen från hela livsmedelssystemet (källa: www.saasyoda.fi).

Läs mera om matsvinn och tipsen för att bekämpa svinnet (på finska)

Närmare information:

Hanna Nuutinen, gruppchef för representationslokaler, Statsrådets kansli, tfn 040 550 5917, hanna.nuutinen(at)vnk.fi

Auli Väänänen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 472 1312, auli.vaananen(at)mmm.fi

Anna Salminen, kommunikationsexpert, jord- och skogsbruksministeriet , tfn 050 358 8793, anna.salminen(at)mmm.fi

Mat och jordbruk