Hoppa till innehåll
Media

Hållbarhet och klimatförändringar jord- och skogsbruksministeriets centrala teman under EU-ordförandeskapet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2019 14.00 | Publicerad på svenska 8.7.2019 kl. 11.20
Nyhet

Jord- och skogsbruksministeriet svarar under EU-ordförandeskapet för ca 120 arbetsgruppsmöten samt för fem möten för rådet för jordbruk och fiske i Bryssel och Luxemburg. Ministeriet både leder och har ansvaret för arrangemangen före och efter mötena.

Utöver mötena i Bryssel ordnar jord- och skogsbruksministeriet 12 möten i Helsingfors. De största mötena är bioekonomikonferensen 9 - 10.7.2019 och jordbruksministrarnas inofficiella möte 22-24.9.2019.

Till ordförandelandets centrala uppgifter hör också att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner och aktörerna utanför EU. Programmet för EU-ordförandeskapet består av det så kallade trioprogrammet, det nationella programmet för ordförandeskapet, arbetet med att fortsätta behandlingen av pågående ärenden samt av EU:s nya femåriga strategiska program. Finland är det första ordförandelandet som ska börja införa det strategiska programmet. Hållbarhet och bekämpning av klimatförändringar är det centrala temat under ordförandeskapet.

Särskild vikt ska fästas vid mötesverksamhetens hållbarhet. I praktiken märks detta redan i början av ordförandeskapet. Mötesdeltagarna får till exempel inte traditionella scarfar eller slipsar utan en motsvarande summa används för att kompensera flygutsläppen. Utländska mötesdeltagare som kommer till Helsingfors får också en biljett för kollektivtrafik som gäller i två mötesdagar.

Under ordförandeskapet kommer ministeriet att driva vidare bland annat reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), bioekonomi och EU:s skogsstrategi. Bakomliggande stora helheter är EU:s fleråriga budgetram och förnyelsen av EU-institutioner som också inbegriper Brexit och det nya Europaparlamentet.

Ytterligare information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn 02951 62337, fornamn.efternamn(at)mmm.fi