Hoppa till innehåll
Media

Jordbruksministrarna diskuterade marknadsåtgärder samt förvaltning av CAP

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2018 18.14 | Publicerad på svenska 22.11.2018 kl. 12.38
Pressmeddelande

EU-rådet (jordbruk och fiske) sammanträdde i Bryssel den 19 november för att diskutera bland annat reformen av jordbrukspolitiken, växtskyddet, den afrikanska landsbygden och marknadsläget. Vid ministermötet företräddes Finland av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Behandlingen den gemensamma jordbrukspolitiken har gått framåt i raskt takt under Österrikes ordförandeperiod. Ordförandelandet gav ministrarna en läges- och framstegsrapport om  marknadsordningsförordningen och om den så kallade horisontella förordningen som gäller förvaltning och uppföljning av CAP.

Enligt ministrarna är kommissionens nya modell för att genomföra CAP i princip värd att understödjas, men kräver ytterligare beredning för att åstadkomma ett enklare system. Modellen för att följa upp resultaten fick bifall eftersom den upplevs bättre och mer modern än det gällande systemet som går djupt in på detaljer och på ett pedantiskt sätt följer upp att reglerna följs.

Kommissionen gav också en lägesrapport om jordbruksprodukternas marknadsläge. Marknadsläget är stabilt trots att till exempel husdjurssektorn visar oroväckande utveckling och situationen på sockermarknaden har varit utmanande efter avvecklingen av kvotsystemet.  För tillfället ser kommissionen inget behov av särskilda marknadsåtgärder, största delen av medlemsländerna var av samma åsikt.

Ministrarna diskuterade också aktuella utmaningar inom växtskyddsområdet. Många ministrar lyfte fram frågan om nya hot när den internationella handeln och trafiken ökar och klimatförändringen framskrider. Ministrarna oroade sig över de negativa besluten om växtskyddsmedlens verksamma ämnen och flera upplevde att godkännandeprocesserna är komplicerade och långsamma.

Minister Jari Leppä underströk speciellt en ansvarsfull användning av växtskyddsmedel.

”Det spelar också roll på vilket sätt växtskyddsmedlen sprids. När utbildade jordbrukare använder testad utrustning på rätt sätt blir användarna inte utsatta för exponering och växtskyddsmedlen förorenar inte heller miljön”, säger minister Leppä.

Ministrarna fick också en lägesöversikt över en specialarbetsgrupps arbete som handlar om landsbygden i Afrika. Finland betonade särskilt utbildning och sysselsättning av unga på den afrikanska landsbygden samt kvinnornas ställning inom jordbruket. Finland vill också arbeta för beskogning och ett hållbart jordbruk, vilket också har en stor inverkan på bekämpningen av klimatförändringen.

I de träffar som ordnades i samband med rådets möte lyfte Finland fram sina synpunkter på förvaltningen av stammar av stora rovdjur. Kommissionen håller på att uppdatera anvisningen för tolkningen av habitatdirektivet. Utkastet som är på remiss skulle skärpa förvaltningen av rovdjurstammar på ett sätt som Finland inte godkänner.

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 16 2269

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 516 2868