Hyppää sisältöön
Media

Maatalousministerit keskustelivat CAP:n hallinnosta ja markkinatoimista

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.11.2018 18.14
Tiedote

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui 19. marraskuuta Brysseliin keskustelemaan mm. maatalouspolitiikan uudistuksesta, kasviterveydestä, Afrikan maaseudusta ja markkinoiden tilanteesta. Suomea ministerikokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksen käsittely on edennyt ripeästi Itävallan puheenjohtajuuskaudella. Puheenjohtajamaa antoi ministereille tilannekatsauksen ja edistymisraportin CAP:n hallintoa ja seurantaa koskevasta nk. horisontaaliasetuksesta sekä markkinajärjestelyasetuksesta.

Ministerit näkivät, että komission esittämä uusi CAP:n toimeenpanomalli on periaatteiltaan kannatettava, mutta se vaatii vielä työstämistä, jotta todellista yksinkertaistamista saavutetaan. Tuloksien seurantaan keskittyvä malli sai kannatusta, koska se koetaan paremmaksi ja modernimmaksi kuin nykyinen järjestelmä, jossa mennään syvälle yksityiskohtiin ja seurataan sääntöjen noudattamista pikkutarkasti.

Komissio antoi ministereille katsauksen myös maataloustuotteiden markkinatilanteesta. Komission mukaan markkinoiden tilanne on vakaa, vaikka huolestuttavaa kehitystä on esimerkiksi kotieläinsektorilla ja sokerimarkkinoiden tilanne on kiintiöiden päättymisen jälkeen ollut haasteellinen. Komissio ei näe tällä hetkellä tarvetta erityisille markkinatoimille ja tähän tilannekuvaan suurin osa jäsenmaista yhtyi.

Ministerit keskustelivat myös kasvinsuojelualan ajankohtaisista haasteista. Puheenvuoroissa korostettiin uusien uhkien lisääntymistä kansainvälisen kaupan ja liikenteen lisääntyessä ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Ministerit olivat huolissaan kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden kielteisistä päätöksistä ja moni koki hyväksymisprosessit monimutkaisisiksi ja hitaiksi.

Ministeri Jari Leppä korosti kokouksessa erityisesti kasvinsuojeluaineiden vastuullista käyttöä.

”Kasvinsuojeluaineiden levityskäytännöillä on myös merkitystä. Testatuilla välineillä ja koulutetun viljelijän toimesta kasvinsuojeluaineet menevät oikeaan kohteeseen eivätkä altista niiden käyttäjiä eivätkä saastuta ympäristöä”, ministeri Leppä painotti.

Maatalousministerit saivat myös tilannekatsauksen Afrikan maaseutua käsittelevän erityistyöryhmän työstä. Suomi korosti keskustelussa erityisesti Afrikan maaseutualueiden nuorten koulutusta ja työllisyyttä sekä naisten asemaa maataloudessa. Suomi haluaa myös edistää metsittämistä ja kestävää metsätaloutta, millä on merkittävä vaikutus myös ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Neuvoston kokouksen yhteydessä järjestetyissä tapaamisissa Suomi toi esiin näkemyksiään suurpetojen kannanhallinnasta. Komissio on päivittämässä luontodirektiivin tulkintaohjetta. Lausunnoilla oleva luonnos tiukentaisi suurpetojen kannanhallintaa tavalla, joka ei Suomelle käy.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295 162 269

erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. +358 50 516 2868