Hoppa till innehåll
Media

Nivån för produktionsstöd för mjölk i området för nordligt stöd fastställd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2014 10.40
Pressmeddelande -

Regeringen beslutade i dag om det slutliga produktionsstödet för mjölk i området för nordligt stöd 2013. Jämfört med tidigare ändrades stödet med 0,2-0,5 cent per liter beroende på stödregionen. Det nya stödet uppgår till 8,0–31,1 cent per liter. Utbetalningen av stödet sker i två faser, dvs. stödnivån är först lägre och justeras efter stödåret. Den slutliga stödnivån för region AB, som stödtaken och utvecklingen av produktionskvantiteterna tillåter, fastställdes redan tidigare i år.

Samtidigt fastställdes hur stor del av den produktion som överskred den gårdsspecifika referenskvantiteten 2013 ger rätt till stöd. För produktion som i januari-mars 2013 överskred den gårdsspecifika referenskvantiteten betalas stöd upp till 70 procent och för den överskridande delen i april-december 50 procent. Den gårdsspecifika kvoten begränsar inte utbetalning av produktionsstöd i region AB.

För mjölkstödet har reserverats 161,2 miljoner euro år 2013. I hela landet finns ca 9 000 mjölkgårdar, av dessa ungefär 7 000 i region C1-C4.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
lantbruksekonom Pekka Pihamaa, tfn 0295 16 2289
förnamn.efternamn@mmm.fi

Jari Koskinen