Hoppa till innehåll
Media

Förbud mot transport av bin till Åland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2013 8.24
Pressmeddelande -

Förordningen om bekämpning av djursjukdomar vid transporter ändras 1.4.2013. I förordningen införs en ny paragraf som förbjuder transport av täckta yngel och kläckta, fullvuxna bin till landskapet Åland från andra områden i Finland. Med detta vill man bekämpa spridning av varroakvalstret (Varroa destructor) till Åland via levande bin och larver.

Varroakvalstrets utbredning i Finland är väl känd. På Åland är bikuporna kvalsterfria, samtidigt som kvalstret spridits till vidsträckta områden annanstans i Finland. Kvalstret parasiterar på bin och utan förebyggande och bekämpande åtgärder leder detta till att hela samhället dör.

Finland kommer också att lämna en ansökan till Europeiska kommissionen om att landskapet Åland ska beviljas ställning som varroafritt område och föreslå att import av täckta yngel och kläckta, fullvuxna bin till landskapet Åland från sådana områden utanför Finland som inte beviljats formell ställning som varrroafritt område ska förbjudas.

Sjukdomen som sprids via varroakvalstret kallas varroatos. Den är klassificerad som en djursjukdom ska rapporteras i hela landet, men på Åland ska sjukdomen bekämpas med stöd av lag.

För att förebygga spridning av sjukdomar hos bin ska alla hållningsplatser för bin och humlor registreras.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
veterinäröverinspektör Miia Jakava-Viljanen, tfn 040 826 6769
förnamn.efternamn@mmm.fi