Hyppää sisältöön
Media

Mehiläisten kuljetus Ahvenanmaalle kielletään

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2013 8.24
Tiedote -

Eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annettu asetus muuttuu 1.4.2013 alkaen. Asetukseen lisätään uusi pykälä, jolla kielletään peittosikiöiden ja kuoriutuneiden mehiläisten kuljetus muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan. Muutoksella pyritään estämään varroapunkin (Varroa destructor) leviäminen Ahvenanmaalle. Punkki leviää elävien mehiläisten ja toukkien välityksellä.

Varroapunkin levinneisyys Suomessa tunnetaan hyvin. Ahvenanmaalla mehiläispesät ovat punkittomia, kun taas muualla Suomessa punkki on laajasti levinnyt. Punkki loisii mehiläisissä ja ilman torjuntatoimia johtaa mehiläispesän kuolemaan.

Suomi on hakemassa myös EU komissiolta varroa-vapaata asemaa Ahvenanmaalle ja esittää, että peittosikiöiden ja mehiläisten tuonti kiellettäisiin Ahvenanmaan maakuntaan sellaisilta Suomen ulkopuolisilta alueilta, joille ei ole myönnetty virallista varroa-vapaata asemaa.

Varroapunkki levittämää tautia kutsutaan mehiläisten varroatoosiksi. Varroatoosi on luokiteltu ilmoitettavaksi eläintaudiksi koko maan osalta, mutta Ahvenanmaalla tauti on lakisääteisesti vastustettava.

Mehiläistautien leviämisen estämiseksi kaikki mehiläisten ja kimalaisten pitopaikat on rekisteröitävä.

Lisätietoja lainsäädännöstä maa- ja metsätalousministeriöstä:
Eläinlääkintöylitarkastaja Miia Jakava-Viljanen, p 040 826 6769
etunimi.sukunimi@mmm.fi