Hoppa till innehåll
Media

Skogsrådet diskuterar åtgärder inom skogssektorn vid coronavirusepidemin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2020 9.47 | Publicerad på svenska 23.4.2020 kl. 14.10
Nyhet
Kuusen taimi kasvaa hyvää vauhtia.

På ett extra möte i slutet av april ska skogsrådet behandla åtgärder inom skogssektorn under och efter coronavirusepidemin. Skogssektorn spelar en viktig roll när det gäller att komma ut ur krisen och stimulera ekonomin.

Det extra mötet har sammankallats av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Ministern har bett rådets medlemmar att på förhand fundera över hur epidemin inverkar på skogssektorns verksamhet, vilken roll skogssektorn har i samhället under epidemin och på vilket sätt skogssektorn medverkar i samhällets återuppbyggnad och hjälper landet att ta sig ut ur den ekonomiska krisen.

Till det virtuella mötet samlas Skogsrådets medlemmar och inkallade sakkunniga. Som underlag för diskussionen presenterar Naturresursinstitutets generaldirektör Johanna Buchert institutets översikt över coronakrisens konsekvenser för skogssektorn. Företrädarna för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet presenterar de åtgärder som genomförts och planerats inom ministeriernas förvaltningsområden. Därefter får medlemmarna i skogsrådet möjlighet att framföra tankar om metoder som hjälper sektorn ut ur krisen.

Skogsrådet som tillsatts av statsrådet ska bistå jord- och skogsbruksministeriet i breda och principiellt viktiga skogspolitiska frågor. Skogsrådet är också ett samarbetsforum mellan den offentliga skogsförvaltningen och de olika aktörerna.

Skogsrådet följer upp och bidrar till att genomföra den nationella skogsstrategin, kommer med förslag till utformning av strategin så att den bildar en balanserad helhet som beaktar olika aspekter av hållbar utveckling. Skogsrådets ordförande är jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.
– Skogsrådet är det viktigaste diskussionsforumet kring Finlands nationella skogspolitik som samlar ihop förvaltningen och intressegrupperna inom skogssektorn. Skogen är värdefull ur många aspekter vare sig det gäller ekonomin och rekreationsanvändningen eller naturvärdena och klimatarbetet. Detta framhäver ytterligare skogsrådets roll, säger Jari Leppä.

I rådet sitter representanter för olika förvaltningsområden,  forskningen, skogsägar-, industri- och arbetstagarorganisationer, rekreationsanvändnings- och naturskyddsorganisationer samt sametinget.

Ytterligare information:
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi
Marja Kokkonen, avdelningschef, tfn 040 739 2863, fornamn.efternamn@mmm.fi


Skogsrådets sammansättning

Jari Leppä Krista Mikkonen Landsbygd Skogar Skogsprogram