Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

METSO-programmet fick nya webbsidor – Välkommen till metsonpolku.fi

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet
31.3.2016 10.05
Nyhet
Kuva: Markku Meriluoto

METSO-skogsskyddsprogrammets nya webbsidor ger skogsägare, skogsproffs och skogsvänner aktuell och praktisk information om skogsskydd. Mer info om skogsskyddet finns på den gamla bekanta adressen www.metsonpolku.fi.

METSO som bygger på frivillighet erbjuder markägare möjligheter att skydda sina skogar antingen permanent eller tidsbundet mot ersättning. 

Webbsidorna har fräschats upp utseendemässigt och strukturen gjorts tydligare för att informationen ska hittas lättare. Sidornas innehåll har uppdaterats helt och hållet, men det bekanta innehållet hittar man också på de nya sidorna. Sidorna innehåller information om allt från vetenskapliga publikationer till praktiska skyddsåtgärder. Skogsägaren får information om hurdana skogar är lämpliga att skyddas och hur stor är ersättningen för det. På sidorna finns också skyddsansökningsblanketter och kontaktinformation till närings-, trafik- och miljöcentralerna samt skogscentralernas METSO-ansvariga. 

Skogsproffs hittar information som är till stöd i arbetet, får veta hur man identifierar METSO-livsmiljöer och olika kvalitetsklasser och vilka som är objektens urvalsgrunder. Vidare ger sidorna information om hur programmet går framåt, vilka naturvärden programmet värnar om och var det finns utflyktsmål. METSO bottnar i forskningen om naturens biologiska mångfald och programmets resultat utvärderas kontinuerligt. På sidorna finns också länkar och artiklar som handlar om forskningen i såväl skogsnaturen som skogspolitiken. 

För Metsonpolku.fi svarar miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finlands skogscentral, Finlands miljöcentral, Forststyrelsen och Naturresursinstitutet. 

Inom ramen för METSO har man före år 2015 skyddat sammanlagt ca 55 848 hektar skog och mark. Målet är 96 000 hektar fram till år 2025. Med stöd av Kemera, dvs. lagen om finansierig av hållbart skogsbruk, har man ingått miljöstödsavtal som täcker 34 028 hektar, tagit fram naturvårdsplaner som täcker 11 866 hektar och utfört naturvårdsarbeten på 4 265 hektar. Målet är att man genom miljöstödet och naturvårdsprojekten tryggar biologisk mångfald på ett 82 000 stort område före år 2025.

www.metsonpolku.fi

Mer information:
Ulla Ahonen, kommunikationsexpert, miljöministeriet, tfn 029 525 0052, ulla.ahonen(at)ymparisto.fi
Virpi Komulainen, informatör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2110, virpi.komulainen(at)mmm.fi

Natur och klimat Skogar