Hyppää sisältöön
Media

METSO-ohjelman verkkosivut uudistuivat - Tervetuloa metsonpolku.fi-sivuille

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2016 10.05
Uutinen
Kuva: Markku Meriluoto

METSO-metsiensuojeluohjelman uudistuneet verkkosivut tarjoavat ajankohtaista ja käytännönläheistä tietoa metsien suojelusta metsänomistajille, metsäammattilaisille ja metsien ystäville. Metsien suojelun tietolähteeseen voi perehtyä tutussa osoitteessa www.metsonpolku.fi.

Vapaaehtoisuuteen pohjaava METSO-ohjelma tarjoaa maanomistajalle mahdollisuuden suojella metsäänsä joko pysyvästi tai määräaikaisesti korvausta vastaan.

Verkkosivujen ulkonäköä on raikastettu ja rakennetta on selkeytetty, jotta asiat löytyvät helpommin. Samalla sivujen sisältö on kauttaaltaan ajantasaistettu, mutta tutut sisällöt löytyvät edelleen myös uusilta sivuilta.

Sivut sisältävät tietoa aina tieteellisiä julkaisuista suojelun käytännön toteutukseen. Metsänomistaja voi perehtyä, minkälainen metsä kelpaa suojeluun ja paljonko korvausta on mahdollista saada. Sivuilta löytyvät myös suojeluhakemukset sekä ELY-keskusten ja metsäkeskusten METSO-vastaavien yhteystiedot.

Metsäammattilainen löytää tietoa työnsä tueksi, miten METSO-elinympäristön sekä suojelun eri laatuluokat tunnistaa ja mitkä ovat kohteiden valintaperusteet. Sivuilla tarjotaan myös tietoa, miten ohjelma etenee, minkälaisia luontoarvoja siinä vaalitaan ja missä voi tutustua METSO-alueiden retkeilykohteisiin. METSO-ohjelma perustuu luonnon monimuotoisuuden tutkimukseen ja ohjelman vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvasti, ja sivuille päivitetään myös artikkeleita ja linkkejä niin metsäluonnon kuin -politiikan tutkimuksesta.

Metsonpolku.fi-sivuista vastaavat ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskuksen, Suomen metsäkeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

METSO-ohjelmassa on vuoteen 2015 mennessä suojeltu luonnonsuojelulailla yhteensä noin 55 848 hehtaaria. Tavoitteena on 96 000 hehtaaria vuoteen 2025 mennessä. Kemeran eli kestävän metsätalouden rahoituslain kautta on toteutettu ympäristötukisopimuksia 34 028 hehtaaria, luonnonhoidon suunnittelua 11 866 hehtaaria ja luonnonhoitotöitä 4 265 hehtaaria. Ympäristötuella ja luonnonhoitohankkeilla on tavoitteena turvata monimuotoisuutta 82 000 hehtaaria vuoteen 2025 mennessä.

www.metsonpolku.fi
 

Lisätietoja:
Viestintäasiantuntija Ulla Ahonen, ympäristöministeriö, p. 029 525 0052, ulla.ahonen(at)ymparisto.fi
Tiedottaja Virpi Komulainen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2110, virpi.komulainen(at)mmm.fi

Luonto ja ilmasto Metsät