Hoppa till innehåll
Media

Minister Orpo: Förespråkare för finsk mat har mycket att göra

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2014 9.15
Tal -

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo understryker vikten av det arbete som man gör för den finska matproduktionens lönsamhet och värdesättning.

– Som kapten för ministeriet som säkerställer förutsättningarna för matproduktionen känner jag oro över det finländska lantbrukets lönsamhet. Jordbruksproducenterna måste ges en möjlighet att klara sig och försörja sina familjer utan svårigheter, konstaterade ministern när han öppnade lantbruksmässan Okra i Oripää.

Trots de fortsatta kraven på besparingar i det rådande ekonomiska klimatet, har man enligt ministern lyckats hålla kvar jordbruksstöden på en relativt stabil nivå.

– Med tanke på framtiden är det viktigt att producenten får ett bra pris för sina produkter som täcker produktionskostnaderna tillräckligt mycket. Vi måste fokusera oss på att förbättra verksamheten på både insats- och produktmarknaden. Täckningen ska vara rättvis för kedjans alla parter.

Det är viktigt att vi får ner produktionskostnaderna och kan snabba upp strukturutvecklingen.

– På ministeriet inleds inom kort ett utredningsarbete som ingår i statsminister Stubbs regeringsprogram och siktar till att främja generationsväxlingar inom jord- och skogsbruket.

Europeiska unionens reformerade jordbruksstödssystem införs nästa år. Orpo konstaterar att EU-systemets möjligheter har utnyttjats på ett effektivt sätt enligt Finlands intressen och att Södra Finlands stabila och historiskt sett långsiktiga stödsystem ger jordbrukarna allt bättre möjligheter att planera utvecklingen av gårdarna.

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland är som bäst under behandling i kommissionen.

– Jag är övertygad om att programmet godkänns på hösten i enlighet med tidsplanen och att åtgärderna kan inledas nästa år. I programmet ingår ett reformerat miljöersättningssystem som tillsammans med andra stödformer och programmet för främjande av ekologisk produktion ger ett starkt underlag för ett bredare miljöperspektiv inom jordbrukspolitiken än tidigare, säger ministern.

– Jag tycker att det är viktigt att utvecklingsprogrammet också reserverar medel för vattenskyddet som används för projekt, investeringar och utbildning som gäller att förbättra cirkulationen av näringsämnen. Fram till år 2020 reserveras sammanlagt 6,5 miljoner euro för miljöprojekt i synnerhet i Skärgårdshavets avrinningsområde.

Enligt minister Orpo har den finska matens förespråkare och älskare mycket att göra.

– Möjligheter erbjuds såväl privatpersoner som yrkesfolket i matkedjan. Ökad användning av till exempel när- och ekolivsmedel i massbespisningen är en positiv utmaning. Vi köper mat för miljarder euro årligen, vilket innebär en betydlig utvecklingspotential, säger Orpo.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statsekreterare Risto Artjoki, tfn 0295 162 254