Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö tiedottavat
Ministeri Tiilikainen: metsäalan kilpailukyky ja kasvu turvataan kestävin keinoin

Maa- ja metsätalousministeriöYmpäristöministeriö
22.1.2016 11.00
Tiedote

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen muistuttaa, että vaikka Suomen talouden tila edellyttää myös metsäalan selkeää talouskasvua, keskeinen osa suomalaisen metsäalan kilpailukykyä ja taloudellista menestystä on ekologisesta kestävyydestä huolehtiminen.

Tiilikainen linjasi metsäalan tilaa ja tulevaisuutta tänään 22.1.2016 järjestetyssä laajassa keskustelutilaisuudessa metsäasioista. Helsingissä pidettyyn tilaisuuteen osallistuivat niin hallinnon, teollisuuden kuin ympäristöjärjestöjenkin edustajat.

Ministerin Tiilikaisen mukaan keskeinen työkalu metsäalan tulevaisuuden viitoittamisessa on Kansallinen metsästrategia, johon on integroitu muun muassa Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman sekä METSO-periaatepäätöksen tavoitteet. 

– Kansallinen metsästrategia tähtää siihen, että metsät tuottavat yhteiskuntaan kokonaisuuden kannalta parhaan hyvinvoinnin. Päämääränä on saada aikaan kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille, metsäalan ja sen rakenteiden uudistuminen ja monipuolistuminen sekä metsien aktiivinen taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä ja monipuolinen käyttö, ministeri Tiilikainen toteaa.

Myös kuluttajien käsitysten merkitystä metsäalan kehittymiselle Tiilikainen pitää merkittävänä.  

– Jos kuluttajat menettävät uskonsa siihen, että suomalainen metsäala ei tuota tuotteita lopputuotemarkkinoille kestävällä tavalla, voimme hylätä toiveet alan kasvulle. Siten kestävyyden eri osa-alueet linkittyvät toisiinsa ja muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden.

Metsien käytön ekologisen kestävyyden, erityisesti luonnon monimuotoisuuden, turvaamiseksi tarvitaan toimia metsätalouden harjoittamisen yhteydessä samalla kun lajien ja luontotyyppien suojelua edistetään. Ministeri Tiilikainen peräänkuuluttaa yhteistyötä tavoitteiden ja jatkotoimien onnistumisen takeeksi.

– Hallitus on sitoutunut edistämään metsien käytön taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Monenlaisia toimia metsien kestävän käytön ja suojelun edistämiseksi on käynnissä ja vireillä, mutta täysin tyytyväinen nykytilanteeseen ei kuitenkaan voi olla. Siksi päätin kutsua koolle tämän ”pyöreän pöydän” keskustelun ja katsoa, miten voisimme tiivistää yhteistyötämme tavoitteena löytää ennakkoluulottomalla otteella myös uusia ratkaisuja metsätalouden kestävyyteen ja metsien suojeluun.
 
Lisätietoja:
maatalous- ja ympäristöministerin erityisavustaja Jukka-Pekka Kataja, puh. 050 341 9934
ylijohtaja Juha S. Niemelä, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 500 3681
ylijohtaja Timo Tanninen, ympäristöministeriö, p. 040 531 9335