Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Tiilikainen reser till Strasbourg den 14–15 mars 2017

Jord- och skogsbruksministeriet
13.3.2017 9.20 | Publicerad på svenska 13.3.2017 kl. 9.22
Pressmeddelande

Jordbruks- och miljöministern besöker Strasbourg den 14–15 mars 2017. Målet med resan är att förbereda behandlingen av aktuella EU-frågor på jordbruks- och miljöområdet. Ministern kommer att delta i sammanlagt 15 möten under resans gång.

I Strasbourg deltar ministern i diskussioner om förnybar energi, LULUCF-förslaget och Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik under den kommande programperioden. Dessutom diskuteras ekologisk odling och aktuella bioekonomifrågor.

– Nu är det en ypperlig tidpunkt att besöka Strasbourg, eftersom alla centrala påverkare i parlamentet är närvarande. Många frågor som rör skogarna och klimatet, och som därmed också är viktiga för Finland, ska snart avgöras, konstaterar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

I Strasbourg träffar ministern bl.a. ordföranden för Europaparlamentets jordbruksutskott Czeslaw Siekierski och utskottets vice ordförande Paolo De Castro. Ämnet för diskussionerna är den gemensamma jordbrukspolitikens framtid.

Ministern har också ett möte med den nya ordföranden för Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, Adina-Ioana Vălean. Huvudtemat för diskussionen är klimat- och energifrågor.

Minister Tiilikainen kommer dessutom att vara värd för en middag för finländska Europaparlamentariker, där temat är bioekonomi. I Strasbourg träffar ministern även ett flertal andra ledamöter av Europaparlamentet.

Mer information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 162 269kari.valonen(at)mmm.fi
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

Bioekonomi Bioenergi CAP EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk