Hoppa till innehåll
Media

Nästan 180 bybutiker fick stöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2022 8.50
Pressmeddelande

Stödområdet omfattar alla landskap i Fastlandsfinland. Stödet stärker landsbygdens livskraft och förbättrar tillgången till tjänster.

Livsmedelsverket har beviljat stöd till 174 bybutiker och fyra butiksbilar. Den tidigare ansökan om stöd som är avsett för dagligvarubutiker på landsbygden ordnades 2019. Denna gång utvidgades stödområdet till att omfatta alla landsbygdsområden, inte bara glesbygden. 

Nästan alla lanthandlare som hade ansökt om stöd fick det också. Stödet uppgår till cirka 11 000 euro per butik. Bybutiker som tillhandahåller butiksbilstjänster får ungefär 15 000 euro i stöd.
Med stödet vill man trygga och förbättra tillgången till dagligvarubutikstjänster på landsbygden genom att bevara och bredda utbudet. Utöver dagligvarutjänsterna tillhandahåller butikerna till exempel uttags-, post-, bränsledistributions- och apotekstjänster.

"Det är fint att allt fler bybutiker och butiksbilar nu har fått stöd", gläder sig jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

"Jag hoppas att stödet också ska hjälpa med ägar- och generationsväxlingar. Lanthandlarnas medelålder är hög, och det finns risk för att det inte finns någon som tar över butikerna i samband med pensioneringar. Då förlorar landsbygden många tjänster som är nödvändiga med tanke på en fungerande vardag. Stödet kan i bästa fall uppmuntra nya företagare att fortsätta med den för landsbygdens livskraft så viktiga företagsamheten."

Stödområdet omfattar landsbygdsområdena. Med landsbygdsområde avses ett område som klassificeras som glesbygd, kärnlandsbygd, stadsnära landsbygd och lokala centra på landsbygden. 

Mer information:
Annukka Kimmo, jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs specialmedarbetare, tfn 050 4780 226, fornamn.efternamn@gov.fi
Auli Sihvola, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 5162 442, fornamn.efternamn@gov.fi
Tommi Alanko, överinspektör, Livsmedelsverket, tfn 029 5204 120, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi
 

Jari Leppä Landsbygd