Hoppa till innehåll
Media

Nationella skogsrådet diskuterade projektportföljen i den nya nationella skogsstrategi (KMS 2035) som är under beredning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2022 16.40 | Publicerad på svenska 7.10.2022 kl. 9.41
Pressmeddelande
Efter mötet gick skogsrådet ut i skogen för att titta på hyggesfritt skogsbruk.

Den 5 oktober 2022 diskuterade Nationella skogsrådet ett förslag till projektportfölj som ska ingå i Nationella skogsstrategin 2035, som för närvarande är under beredning. Skogsrådet behandlar strategin följande gång i december 2022, efter remissbehandlingen av strategin.

Förslaget till projektportfölj hade sammanställts av rådets arbetsutskott och baserade sig på sammanlagt cirka 350 åtgärdsförslag som lämnades i samband med de strategiworkshoppar för regionala skogsråd och nätverk som ordnades under augusti–september. När projektportföljen presenterades för skogsrådet beaktades också resultaten av en enkät som hade skickats till skogsrådets medlemmar på förhand.

Vid skogsrådets diskussion betonades bland annat skogsbranschens produktivitet och konkurrenskraft samt skogens betydelse som garant för självförsörjning, försörjningsberedskap och ekonomisk tillväxt. Visionen, de övergripande målen och delmålen för den nya skogsstrategin har redan tidigare godkänts av skogsrådet.

Den nationella skogsstrategin har beretts under 2022 genom en bred inkluderande process, och jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen, som var ordförande för skogsrådets möte, underströk betydelsen av dialog och växelverkan också i de kommande faserna av beredningen.

”Vi hoppas på att få mycket respons av olika berörda grupper inom skogsbranschen under remissbehandlingen. Jag lovar att både diskussionen i skogsrådet och de synpunkter som berörda aktörer framför i sina remissyttranden kommer att beaktas omsorgsfullt när strategin färdigställs", sade minister Kurvinen.

Utkastet till Nationella skogsstrategin 2035 publiceras på utlåtande.fi måndagen den 10 oktober 2022 och presenteras för alla intresserade vid ett webbinarium som jord- och skogsbruksministeriet ordnar samma dag kl. 10. Remissyttranden kan lämnas fram till den 14 november. 

Anmälningstiden till webbinariet går ut måndagen den 10 oktober kl. 8.

Mer information:

  • Erno Järvinen, forstråd, chef för skogs- och bioenergienheten, tfn 029 516 2150

  • Satu Rantala, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2045

  • Eeva-Liisa Jorri, specialsakkunnig, tfn 029 516 2018

  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi

Antti Kurvinen Skogar