Hoppa till innehåll
Media

Nedmonteringen av småvattenkraftverket i Louhikoski ger insjööringen fri passage till Saramojokivattendrag

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.9.2020 11.35 | Publicerad på svenska 14.9.2020 kl. 16.27
Pressmeddelande
Louhikoskikraftverket är ett rörkraftverk som är rätt så sällsynt i Finland. Vattnet leds längs den övre kanalen till ett 84 meter långt inloppsrör och vidare till tre turbiner.

Staten deltar i nedmonteringen av kraftverket i Saramojoki i Nurmes där det gamla småvattenverket rivs ner och ån släpps fri. Detta är möjligt på grund av att kraftverkets ägare Pohjois-Karjalan Sähkö beslutat nedmontera kraftverket utan ersättning och att nedmonteringen av kraftverket inte medför damm- eller regleringskrav eller andra krav för bolaget. 

Saramojoki som mynnar ut i Pielinen är en av de viktigaste vattenvägarna som rinner ut i sjön. Nedmonteringen ger vandringsfisk fri passage till ett omfattande vattendrag eftersom det inte finns några andra stora konstruktioner i Saramojoki som stör fiskens vandring.


Rivningsprojektet bidrar till naturlig förökning av i synnerhet den starkt hotade insjööringen i Vuoksen samt till förstärkning av det svaga beståndet i Pielinen. Projektet är ett flermålsprojekt som utöver fiskerinäringens intressen också kopplar ihop målen för utveckling av turismen och vattenkraftshushållningens behov av omorganisering. Projektets vattenhushållningstillstånd lämnas in till regionförvaltningsverket inom de närmaste veckorna.


Nedmonteringsprojektet har inletts på initiativ av Pohjois-Karjalan Sähkö Oy när bolaget sökte ett alternativ till en grundlig renovering av kraftverket. De totala kostnaderna för projektet är cirka 1,7 miljoner euro. Det statliga stödet uppgår cirka till 25 procent av projektets totala kostnader.  Utöver  programmet för vandringsfisk (NOUSU) finansieras nedmonteringsprojektet av flera offentliga aktörer och privata donatorer. 


– Louhikoski-projektet är det första projektet som får finansiering från NOUSU-programmet. När Saramojoki blir fri från hinder, ger det en unik möjlighet att utveckla fiskerinäringen, rekreationsanvändningen och naturturismen. Projektet är ett typexempel på en gemensam ansträngning av områdets aktörer för att främja strömmande vatten och vandringsfisk, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.


Minister Leppä träffade den 11 september 2020 centrala aktörer i Nurmes och Pielinens vattenområde och besökte vattenkraftverket i Louhikoski samt tog del av planerna för att riva ner kraftverket.


– Statens starka engagemang och det omfattande samarbetet mellan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, kommunerna längs med ån samt många andra aktörer har gjort det möjligt att genomföra detta särskilda projekt som ökar värdet på Pielinens och Saramojokis vattenområden, säger  Asko Saatsi, Nurmes stadsdirektör.


Med hjälp av åtgärderna i programmet för vandringsfisk förbättrar Sanna Marins regering  tillståndet hos vandringsfisk och hotade fiskbestånd i olika delar av landet. Programmet är en fortsättning på det spetsprojekt som inleddes av Juha Sipiläs regering. Närmare information om NOUSU-programmet finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.


Följande aktörer har hittills meddelat om medfinansiering av projektet: närings-, trafik- och miljöcentralen, LähiTapiola Itä, jord- och skogsbruksministeriet, Nurmes stad, Nestorisäätiö, Norra Karelens landskapsförbund, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Raija och Ossi Tuuliaisen säätiö, Sparbanksstiftelsen, Sasta Ab och Scanpole Oy.


Ytterligare information:


Teppo Säkkinen, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, tfn  050 5162 868, teppo.sakkinen(at)mmm.fi


Jouni Tammi, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 453 425, jouni.tammi(at)mmm.fi


Asko Saatsi, stadsdirektör, Nurmes, tfn 04010 4500, asko.saatsi(at)nurmes.fi
Niilo Valkonen, projektchef, Future Missions Oy, tfn 045 875 3735, niilo.valkonen(at) futuremissions.fi


Jari von Becker, affärsverksamhetsdirektör, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, p. 050 433 8244, jari.vonbecker(at)pks.fi
 

Fiskar Jari Leppä