Hoppa till innehåll
Media

Nytt exporttillstånd för finskt griskött till Sydafrika

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2024 13.35 | Publicerad på svenska 29.1.2024 kl. 14.22
Pressmeddelande

Sydafrika har godkänt att fruset finskt griskött som inte har upphettats får föras in på den sydafrikanska marknaden. 

Finland och Sydafrika har kommit överens om exportvillkoren för griskött som inte har upphettats och om det djurhälsointyg som ska användas vid exporten. Exporten kan inledas när de sydafrikanska myndigheterna har lagt till de finska anläggningarna inom köttbranschen i förteckningen över godkända anläggningar i Sydafrika.

Projektet för marknadstillträde för griskött inleddes i september 2011. Finland fick för ett år sedan i januari 2023 tillstånd att exportera upphettade grisköttsprodukter till Sydafrika, så exporttillståndet för icke-upphettat kött ökar exportmöjligheterna ytterligare. 
-    Det nya exporttillståndet till Sydafrika är ett viktigt steg för att öka möjligheterna till livsmedelsexport. Ministeriet, Livsmedelsverket och ambassaden har länge arbetat för att främja detta och arbetet börjar nu bära frukt. Dörren är nu öppen för finländska företag även när det gäller export av icke-upphettat griskött, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah nöjt. 

Sydafrika är en intressant marknad för export av finländska livsmedel. Utöver griskött kan man från Finland till Sydafrika exportera exempelvis produkter av kvarnindustrin, fiskeriprodukter samt ägg- och mjölkprodukter. Dessutom pågår ett projekt för marknadstillträde för kött av fjäderfä, som inleddes samtidigt som projektet för marknadstillträde för griskött i september 2011, men för vilket processen för godkännande fortfarande pågår. 
På Livsmedelsverkets sida finns mer information om kommersiell export till Sydafrika av produkter från den finska livsmedelskedjan.  https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/import-och-export/export-utanfor-eu/landspecifik-information/afrika/sydafrika/

Mer information:
Jord- och skogsbruksministeriet:
Hentriikka Kontio, veterinärråd, tfn 029 516 2423 e-post: hentriikka.kontio@gov.fi 

Livsmedelsverket:
Tanja Nurmi, sektionschef, tfn 050 505 1223 e-post: tanja.nurmi@ruokavirasto.fi