Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beslut om försäljning av Otso skogstjänster

Jord- och skogsbruksministeriet
6.9.2016 13.00
Pressmeddelande

Den 2 september 2016 godkände direktionen för Finlands skogscentral affären om centralens skogstjänster. Säljaren Finlands skogscentral och köparen Helmet Business Mentors Oy undertecknade köpebrevet i dag. Det nya bolaget inleder verksamheten den 1 oktober 2016.

Bakom försäljningen av OTSO:s affärsverksamhet ligger lagen om Finlands skogscentral där det står att hela affärs-verksamheten ska åtskiljas från skogscentralen senast vid utgången av 2016. I samband med detta har jord- och skogsbruksministeriet som är det ansvariga ministeriet, utrett alla alternativ för att hitta det totalekonomiskt sett bästa alternativet. Utredningen resulterade i att direktionen beslutade sälja affärsverksamheten. I stället för att ha bildat ett bolag under statsrådets kansli, vilket var planerat att vara ett steg i arbetet för att flytta bolaget till privat marknad, beslutade man sälja affärsverksamheten. Lösningen nåddes utan statens finansiella insats.

Minister Kimmo Tiilikainen säger sig vara mycket nöjd med lösningen. Genom affären är det enligt ministern möjligt att kunna ha kvar en täckande mångsidig skogstjänstorganisation i Finland. Tillväxten inom skogsbioekonomin och nya investeringar kräver att infrastrukturen och skogsvården sköts också i framtiden.  Affären tjänar såväl skogsägare, entreprenörer som OTSO:s övriga samarbetspartner och kunder.

Det aktiva arbetet i syfte att fortsätta OTSO:s verksamhet i bolagsform har under året pågått mellan OTSO, jord- och skogsbruksministeriet, Skogscentralens direktion och statsrådets kansli. Verksamheten har anpassats och utvecklats systematiskt med målet att bygga upp en god grund för ett självständigt bolag. Ett konsultföretag gjorde en bred kartläggning av potentiella köpare och medverkade i förhandlingsprocessen fram till beslutet.

Huvudägaren till det nya bolaget är investeringsbolaget Helmet Business Mentors Oy. Den verkställande ledningen är delägare. Som affärsverksamhetsdirektör fortsätter Kari Lundell. Personalen ska övergå till det nya bolaget som s.k. gamla arbetstagare när det nya bolaget inleder verksamheten.

Helmet Business Mentors Oy ett finskt kapitalinvesteringsbolag med fokus på ägararrangemang och industriell utveckling i onoterade tillväxtföretag. Förutom fonder består Helmets investerare av grupper av inhemska och utländska professionella privata investerare, försäkringsbolag och andra institutioner. 

På grund av affären ska jord- och skogsbruksministeriet bereda en regeringsproposition om ändring av lagen om Skogscentralen. Från och med början av 2017 ska det inte längre bedrivas någon affärsverksamhet i Skogscentralen.  Lagutkastet är planerat sändas på remiss under första halvan av september. 

Mer information:
Juha S. Niemelä, avdelningschef, tfn 0295 162 415, juha.niemela(at)mmm.fi
Marja Kokkonen, forstråd, tfn  02951 62444, marja.kokkonen(at)mmm.fi
Leena Tenhola, direktionsordförande, tfn 0295312448,
leena.tenhola(at)mavi.fi