Hoppa till innehåll
Media

Diskussionsforumet Gemensamt matbord:
Livsmedelssystemets gemensamma framtidsbild 2030 klar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2020 12.26 | Publicerad på svenska 17.6.2020 kl. 12.15
Pressmeddelande

I vårt livsmedelssystem pågår en ovanligt hård omvälvning. Hela livsmedelskedjan måste vara beredd på stora förändringar på kort och lång sikt. Den tilltagande förändringen i omvärlden gör samarbetet mellan alla aktörer ännu viktigare. Samtidigt understryker det vikten av nya metoder som omvandlar den på ett tryggt och ansvarsfullt sätt producerade maten till en framgångsprodukt i Finland och på internationellt plan. Den första uppgiften för det gemensamma diskussionsforumet enligt regeringsprogrammet har varit att sammanställa de framtidssynpunkter som livsmedelssystemets olika aktörer har lagt fram.

Ordföranden för diskussionsforumet Reijo Karhinen anser att en gemensam syn på den riktning som vår omvärld går mot är en viktig milstolpe när man fortsätter att bygga upp en gemensam strategi för hela det finländska livsmedelssystemet.

- Vi behöver alla i livsmedelssystemet. Därför är samarbete den enda vägen till framgång. Vi behöver en mångstämmig, konstruktiv och uppskattande diskussion. Arbetet i diskussionsforumet som pågått i ett drygt halvår visar att det också är möjligt. Jag är ännu mer övertygad om att parterna i vårt livsmedelssystem kan finna en gemensam syn på hur vi omvandlar vår rena och trygga på ett ansvarsfullt sätt producerade mat till en framgångsprodukt i Finland och runtom i världen.

Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är sektorns vilja att samarbeta av stor vikt. 

- Det gemensamma matbordet har en djup sakkunskap om hela livsmedelssystemet. Det har varit mycket fint att se hur parterna också på kort tid har jobbat mot en gemensam vision. Framtidsbilden är ett utmärkt exempel på det. 

I framtidsbilden går man igenom förändringarna i korthet ur 10 perspektiv. Enligt forumets syn kommer  livsmedelssystemets genomgripande hållbarhet i framtiden att utgöra grunden för hela utvecklingen och verksamheten. 

- Av livsmedelssystemet förutsätts genomgripande hållbarhet och transparens samt förmåga att återhämta och anpassa sig. Ett ansvarsfullt och hållbart livsmedelssystem beaktar människornas och miljöns välbefinnande samt den ekonomiska välfärden. Klimatåtgärderna, den cirkulära ekonomin, resurssmartheten och den biologiska mångfalden kommer i framtiden att vara starkt inbyggda i alla delar av livsmedelskedjan, säger Reijo Karhinen. 

Vi övergår från produktionsorientering till efterfrågeorientering. Enligt diskussionsforumet styr konsumenternas val hela livsmedelskedjans val. Samtidigt ökar den finländska matens och producenternas uppskattning samt mervärde och en hög självförsörjningsgrad inom livsmedelsproduktionen ökar i betydelse.

Hela livsmedelskedjan använder sig av data

Enligt forumet har livmedelssystemet gjort ett enormt digitalt språng på grund av coronaviruspandemin. Utvecklingen av ny teknik och digitalisering utmanar också det finländska livsmedelssystemet att i fortsättningen förnya sig allt snabbare samtidigt som det allt mer övergår till dataekonomi. Den information som produceras, samlas in och lagras i olika delar av livsmedelskedjan kommer i framtiden att spridas och användas brett.

Proteinkällorna blir också mångsidigare, bland annat konsumtionen av fisk och växtproteiner ökar. Människors hälsosamma levnadsvanor och matens betydelse för folkhälsan kommer att beaktas i prioriteringarna inom livsmedelsproduktionen och i det politiska beslutsfattandet. 

- Den globala klimatförändringen och den minskade bördiga odlingsmarken lyfter fram Finlands starka sidor inom livsmedelsproduktionen. Mat som är ansvarsfullt producerad och trygg att äta kommer att vara en allt starkare konkurrensfördel ute i världen. Målet är att öka mervärdet för hela livsmedelskedjan, säger minister Jari Leppä.

Vattnet blir också allt viktigare. Rent vatten och tillgången till det skapar konkurrenskraft för den finländska livsmedelskedjan samt global efterfrågan på vatten.

Till diskussionsforumet hör 18 påverkare inom samhället och livsmedelssystemet. Forumets ordförande är bergsrådet Reijo Karhinen, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är första vice ordförande och kanslichef Jaana Husu-Kallio andra vice ordförande.

Framtidsbilden 2030: Hur ser omvärlden ut gör aktörerna i Finlands livmedelssystem 2030?

Ytterligare information:

Reijo Karhinen, arbetsgruppens ordförande, rt.karhinen@gmail.com

Intervjuförfrågningar: Tea Rantanen, kommunikationsexpert, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 355 9295, tea.rantanen(a)mmm.fi

Jari Leppä, jord- och skogsbruksminister

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 400 5 193, satu.haapaniemi(a)mmm.fi

Arbetet i diskussionsforumet Gemensamt matbord baserar sig på regeringsprogrammet. Målet är att höja uppskattningen av den finländska maten och matkulturen och ge den finländska maten en tydligare profil både i Finland och utomlands samt att bevaka hela kedjans gemensamma intresse. Ett ytterligare mål är att identifiera det nuvarande livsmedelssystemets smärtpunkter, och dra upp riktlinjer för en mer balanserad verksamhet för att alla parter ska ha möjlighet att klara sig och nå framgång. Avsikten är att arbetsgruppens arbete ska pågå under hela regeringsperioden.

Jari Leppä Mat och jordbruk