Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för matpolitik har tillsatts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2016 11.41
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt delegationen för matpolitik för mandatperioden 1.8.2016 – 1.8.2019. Delegationen har till uppgift att utveckla och samordna genomförandet av de mål som anknyter till mat samt att främja det livsmedelspolitiska samarbetet med aktörerna i livsmedelskedjan. Ordförande för delegationen är jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Jord- och skogsbruksministeriets matpolitiska vision är att ”År 2030 äter de finländska konsumenterna välsmakande, hälsosamma och trygga livsmedel som har producerats på ett hållbart sätt. Konsumenterna har förmågan att göra medvetna val. Ett transparent, kompetent, flexibelt och internationellt konkurrenskraftigt livsmedels- och servicesystem svarar på efterfrågan. Ett väl samordnat forsknings- och utvecklingsarbete på hög nivå bidrar till tillväxten och utvecklingen inom branschen.”

Viktiga utmaningar för matpolitiken anknyter till att trygga lönsamheten för primärproduktionen, förbättra livsmedelsindustrins konkurrenskraft samt öka exporten och upprätthålla en hög nivå på livsmedelssäkerheten. Utmaningar som anknyter till matkonsumtionen är kostens och matvanornas effekter på folkhälsan.

Minister Tiilikainen påminner om att det krävs samarbete i hela livsmedelskedjan för att de mål som har ställts för matpolitiken ska uppnås:

- Matpolitiken har en ytterst viktig roll i hälso-, ekonomi-, sysselsättnings- och miljöfrågorna i vårt samhälle. Vårt gemensamma mål måste vara att hela samhället mår bra ända från dem som arbetar inom primärproduktionen till oss alla som äter mat varje dag. Ett livsmedelssystem som har byggts på en hållbar grund möjliggör ett gott liv och skapar ett nationellt välbefinnande för oss samt också för kommande generationer.

Delegationen för matpolitik stöder med sin verksamhet de mål som ingår i regeringens spetsprojekt om bioekonomi och rena lösningar och gäller att främja den inhemska konsumtionen och exporten av rena finska livsmedel samt att trygga förutsättningarna för matproduktion. Utöver detta deltar delegationen i samordningen och verkställandet av de nationella riktlinjer som styr matpolitiken, såsom livsmedelsstrategin, regeringens när- och ekomatsprogram och redogörelsen om livsmedelssäkerheten samt i beredningen och bevakningen av den livsmedelspolitiska redogörelsen.

Matpolitik på JSM:s webbplats

Ytterligare upplysningar ger vid jord- och skogsbruksministeriet:
avdelningschef Risto Artjoki, tfn 0295 16 2286
livsmedelsöverinspektör Minna Huttunen, tfn 0295 16 2384
överinspektör Petri Koskela, tfn 0295 16 2382

Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk Neuvottelukunnan asettaminen