Hyppää sisältöön
Media

Ruokapolitiikan neuvottelukunta asetettu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2016 11.41
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut ruokapolitiikan neuvottelukunnan ajalle 1.8.2016 - 1.8.2019. Neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää ja koordinoida ruokaan liittyvien tavoitteiden toteuttamista sekä edistää ruokapoliittista yhteistyötä ruokaketjun toimijoiden kesken. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Maa ja metsätalousministeriön ruokapoliittinen visio on, että ”Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät maukasta, terveellistä, kestävästi tuotettua ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky tehdä tietoisia valintoja. Kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ruoka- ja palvelujärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimus- ja kehitystyö.”

Ruokapolitiikan keskeiset haasteet liittyvät alkutuotannon kannattavuuden turvaamiseen, elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen sekä viennin kasvattamiseen ja korkean elintarviketurvallisuuden tason ylläpitämiseen. Ruuan kulutukseen liittyvinä haasteina ovat ruokavalion ja -tottumusten kansanterveydelliset vaikutukset.

Ministeri Tiilikainen muistuttaa, että ruokapolitiikalle asetettujen tavoitteiden toteutuminen vaatii yhteistyötä koko ruokaketjussa:

- Ruokapolitiikka on aivan keskeisessä roolissa yhteiskuntamme terveys-, talous-, työllisyys- ja ympäristökysymyksissä. Yhteisenä tavoitteenamme on oltava koko yhteiskunnan hyvinvointi aina alkutuotannossa työskentelevistä meihin kaikkiin, jotka syömme ruokaa joka päivä. Kestävälle pohjalle rakennettu ruokajärjestelmä mahdollistaa hyvän elämän ja luo kansallista hyvinvointia meille sekä myös tuleville sukupolville.

Ruokapolitiikan neuvottelukunta tukee toiminnallaan hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeen tavoitteita edistää puhtaiden suomalaisten elintarvikkeiden kotimaista käyttöä ja vientiä sekä turvata ruuantuotannon edellytykset. Tämän lisäksi neuvottelukunta osallistuu kansallisten ruokapolitiikkaa ohjaavien linjausten, kuten ruokastrategian, hallituksen lähi- ja luomuruokaohjelmien ja elintarviketurvallisuuselonteon yhteensovittamiseen ja toimeenpanoon sekä ruokapoliittisen selonteon valmisteluun ja seurantaan.

Ruokapoliittisen neuvottelukunnan asettamispäätös ja kokoonpano
Ruokapolitiikka MMM:n internetsivustolla
Ruokapoliittisen selonteon valmistelu

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
osastopäällikkö Risto Artjoki, puh. 0295 16 2286
elintarvikeylitarkastaja Minna Huttunen, puh. 0295 16 2384
ylitarkastaja Petri Koskela, puh. 0295 16 2382

Kimmo Tiilikainen Neuvottelukunnan asettaminen Ruoka ja maatalous