Ruokapoliittinen selonteko – #ruoka2030

Maailman parasta ruokaa – Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja.

Elintarvikkeiden kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kannattava ruokajärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- sekä opetustyö. Alan markkinointi- ja vientiosaaminen on hyvällä tasolla. Suomi on vahva korkealaatuisten ja turvallisten elintarvikkeiden ja elintarvikeosaamisen vientimaa.

Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti kotimaisen ruuantuotannon kilpailukykyä, vastuullisuutta, markkina- ja kuluttajalähtöisyyttä ja riittävyyttä huoltovarmuuden näkökulmasta on arvioitu Ruoka2030 -ruokapoliittisessa selonteossa, joka annettiin eduskunnalle keväällä 2017.

Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumi

Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumin työ perustuu hallitusohjelman kirjaukseen. Se on marraskuussa 2019 nimitetty Sanna Marinin hallituskauden ajaksi. Yhteisen ruokapöydän työskentelyn tavoitteena on nostaa suomalaisen ruuan ja ruokakulttuurin arvostusta ja kirkastaa suomalaisen ruuan brändiä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin sekä edistää koko ketjun yhteistä etua. Tavoitteena on myös tunnistaa nykyisen ruokajärjestelmän kipukohdat ja linjata sen tasapainoisemmasta toiminnasta, jotta kaikilla sen osapuolilla on mahdollisuus pärjätä ja menestyä yhdessä. Yhteisen ruokapöydän jäsenistöön on ruokaketjun käytännön näkökulman ohella koottu vahvaa talousosaamista, tulevaisuuden lukutaitoa sekä kokemusta brändinrakennuksesta.

Toimikausi

11.11.2019 - pääministeri Rinteen hallituksen toimikauden loppuun, kuitenkin enintään 31.3.2021 saakka.

Tausta, tavoitteet ja tehtävät

Yhteinen ruokapöytä on keskustelufoorumi, joka yleisellä tasolla

 1. Määrittää ruokaketjun toimintaympäristön pitkän aikavälin tulevaisuuskuvan
 2. Määrittää koko ruokaketjun yhteisen tahtotilan, strategian ja tarvittavat ylätason tavoitteet
 3. Edistää rakentavan keskustelu- ja viestintäilmapiirin luomista suomalaisen ruuan ympärille
 4. Nostaa suomalaisen ruuan arvostusta ja edistää ruokakulttuuria
 5. Kirkastaa suomalaisen ruuan arvostusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin
 6. Edistää vientiä ja edistää ruokaketjun ja sen eri osien etua, myös kuluttajien etua 

 

Lue Yhteisen ruokapöydän toiminnasta ja tutustu uutisiin tästä.

Yhteinen ruokapöytä hankeikkunassa 

 


Ruokapoliittisen selonteon toimeenpano

      ---

 

Valmistelun vaiheet vuonna 2015-2016

Selonteon aihealueina ovat esimerkiksi:

 • Kilpailukyky: vienti, vastuullisuus, laatu, joukkoruokailu mukaan lukien hankinnat, ruokakasvatus, luomu, lähi- ja luonnontuotteet, koordinaatio
 • Tutkimus ja kehitys
 • Ympäristö ja ilmastonmuutos – uhka ja mahdollisuus
 • Ruoka ja terveys
 • Maatalouspolitiikka kotimaisen ruuantuotannon mahdollistajana
 • Ruokaturva ja huoltovarmuus

Uusi selonteko korvaa: 

Verkkoriihi Ruoka2030-selonteon toimeenpanosta

Osoitteessa http://mmm.fi/ruoka2030/verkkoriihi oli käynnissä verkkokysely, jolla kerättiin ajatuksia ja näkemyksiä siitä, miten Ruoka2030 -selonteon toimeenpanoa kannattaisi käytännössä edistää. Kysely oli avoinna 23.5. asti.

Tutustu myös

Ruokapolitiikka maa- ja metsätalousministeriössä

Lisätietoja

Anna-Leena Miettinen, maatalousneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö Maatalous- ja kalastusneuvosto  0295162409