Ruokapoliittinen

selonteko – #ruoka2030

Maailman parasta ruokaa – Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja.


Elintarvikkeiden kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kannattava ruokajärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- sekä opetustyö. Alan markkinointi- ja vientiosaaminen on hyvällä tasolla. Suomi on vahva korkealaatuisten ja turvallisten elintarvikkeiden ja elintarvikeosaamisen vientimaa.

Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti kotimaisen ruuantuotannon kilpailukykyä, vastuullisuutta, markkina- ja kuluttajalähtöisyyttä ja riittävyyttä huoltovarmuuden näkökulmasta on arvioitu Ruoka2030 -ruokapoliittisessa selonteossa, joka annettiin eduskunnalle keväällä 2017.

Ajankohtaista

Pääministeri Juha Sipilä ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kutsuivat kesällä 2018 vuorineuvos Reijo Karhisen selvittämään keinoja Suomen maatalouden pitkään jatkuneen kannattavuuden alamäen kääntämiseksi nousuun. Karhisen selvityksen tavoitteena on löytää toimenpiteet, joilla maatalouden yrittäjätuloa vahvistetaan 500 miljoonalla eurolla. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2019 alkuun mennessä. Karhisen selvitystyöhön voi osallistua avoimessa verkkokeskustelussa osoitteessa ruuantuotantokannattavaksi.fi.

      ---

Elintarvikeviennin osaaja -koulutusohjelma käynnistyy lokakuussa 2018 Mikkelissä ja tammikuussa 2019 Oulussa. 30 opintopisteen laajuinen ohjelma soveltuu kasvuhakuisille elintarvikealalla toimiville pk-yrityksille ja henkilöille, joilla on soveltuva, vähintään amk-tasoinen tutkinto tai vankka kokemus elintarvikealalta ja jotka haluavat kehittyä elintarvikeviennin osaajiksi. Koulutus on osallistujille maksuton.

Ruokapoliittisen selonteon toimeenpano

 

Valmistelun vaiheet vuonna 2015-2016

Selonteon aihealueina ovat esimerkiksi:

  • Kilpailukyky: vienti, vastuullisuus, laatu, joukkoruokailu mukaan lukien hankinnat, ruokakasvatus, luomu, lähi- ja luonnontuotteet, koordinaatio
  • Tutkimus ja kehitys
  • Ympäristö ja ilmastonmuutos – uhka ja mahdollisuus
  • Ruoka ja terveys
  • Maatalouspolitiikka kotimaisen ruuantuotannon mahdollistajana
  • Ruokaturva ja huoltovarmuus

Uusi selonteko korvaa 

Verkkoriihi Ruoka2030-selonteon toimeenpanosta

Osoitteessa http://mmm.fi/ruoka2030/verkkoriihi oli käynnissä verkkokysely, jolla kerättiin ajatuksia ja näkemyksiä siitä, miten Ruoka2030 -selonteon toimeenpanoa kannattaisi käytännössä edistää. Kysely oli avoinna 23.5. asti.

Tutustu myös

Ruokapolitiikka maa- ja metsätalousministeriössä

Lisätietoja

Anna-Leena Miettinen, Yksikön päällikkö 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162409