Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Satu Haapaniemi blir minister Leppäs nya specialmedarbetare

Jord- och skogsbruksministeriet
28.2.2019 14.30 | Publicerad på svenska 1.3.2019 kl. 9.42
Pressmeddelande

Satu Haapaniemi, magister i samhällsvetenskaper, har utsetts till jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs specialmedarbetare. Hon inleder arbetet den 4 mars. Haapaniemi vikarierar för specialmedarbetare Risto Lahti under hans tjänstledighet fram till den 19 april. Lahti har ställt upp som kandidat i riksdagsval.

Haapaniemi har avlagt magisterexamen vid Jyväskylä universitet med statskunskap som huvudämne. Vid ministeriet kommer hon att svara för frågor som gäller jordbruk och livsmedel.

Haapaniemi kommer från Karleby i Mellersta Österbotten. Hon arbetar för närvarande som Sirkka-Liisa Anttilas riksdagsassistent. 

Teppo Säkkinen fortsätter som minister Leppäs specialmedarbetare med ansvar för naturresursfrågor.

Ytterligare information:
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn  050 516 2868