Hoppa till innehåll
Media

Ministeriets och Skogscentralens gemensamma pressmeddelande:
Portugal intresserat av den finska skogskompetensen - en delegation på besök i Finland 28 - 29.11

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2018 10.15 | Publicerad på svenska 28.11.2018 kl. 17.37
Pressmeddelande

En delegation med representanter för den portugisiska regeringen och skogsbranschen besöker Finland denna vecka. På agendan står skogsvård, drivning av energivirke och bekämpning av skogsbränder. Initiativet till besöket togs i samband med statsminister Sipiläs besök i Lissabon för en tid sen. På sitt möte diskuterade statsministrarna bland annat utveckling av skogssamarbetet.

Jord- och skogsbruksministeriet informerar besökarna om bland annat rådgivning till skogsägare och digitala tjänster, drivning och användning av energivirke samt om skogsföretagens utbud. På torsdagen den 28 november blir det ett besök i Åbo där besökarna får se maskinell skogsbehandling, drivning av energivirke och energianvändning av virke i ett värmeverk.

Under de senaste åren har ovanliga värmeböljor och torka orsakat stora skogsbränder i Portugal, och nu vill man hitta metoder för att förebygga bränderna.  Att utveckla skogsvården och samla upp avverkningsrester hjälper också att minska brandrisker. I somras hade vi också rekordmånga skogsbränder i Finland. Informationsutbytet kring skogsbränder är därför nyttigt även för Finland.

I Finland lyckas man i regel begränsa bränderna till ett litet område. Orsaken därtill är ett välfungerande myndighetssamarbete, varierande naturförhållanden och en långvarig god skogsvård. Vårt skogsvägnät är tätt, varför brandredskapet fås snabbt på plats. Vägarna hindrar också bränderna från att sprida sig. Därtill informerar myndigheterna skogsarbetare om ökad risk för skogsbrand. Då får man inte använda till exempel band som kan orsaka risk för gnistor.

Utöver vägar och vattendrag hindrar också skogsstrukturen spridningen av skogsbränder. Små figurer bromsar eldens framfart och till exempel bränderna i trädkronor i äldre skogar hejdas eller blockeras av en öppning eller ett plantbestånd. Skogsdiken begränsar också i någon mån skogsbränder på torvmarker.

Ytterligare information:
- allmänt om besöket: Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2162, fornamn.efternamn@mmm.fi
- om skogsvård och skogsbränder: Markku Remes, ledande sakkunnig, skogsvård, Finlands skogscentral, tfn 044 548 8380, fornamn.efternamn@metsakeskus.fi
- om Åbobesöket: Heikki Louento, kundrådgivare, Finlands skogscentral, tfn 040 525 3774, fornamn.efternamn@metsakeskus.fi

EU och internationella frågor Juha Sipilä Skogar