Hyppää sisältöön
Media

MMM:n ja Suomen metsäkeskuksen yhteistiedote:
Suomalainen metsäosaaminen kiinnostaa Portugalia – delegaatio vierailulla Suomessa 28.-29.11.

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.11.2018 10.15
Tiedote

Joukko Portugalin hallituksen sekä metsäalan edustajia vierailee tällä viikolla Suomessa tutustumassa metsien hoitoon, energiapuun hyödyntämiseen ja metsäpalojen torjuntaan. Aloite vierailun järjestämiseen syntyi pääministeri Sipilän taannoisen Lissabonin vierailun aikana. Tapaamisessaan Suomen ja Portugalin pääministerit käsittelivät muun muassa metsäyhteistyön kehittämistä.

Vieraille kerrotaan maa- ja metsätalousministeriössä muun muassa metsänomistajille suunnatusta neuvonnasta ja digitaalisista palveluista, energiapuun korjuusta ja käytöstä sekä alan yritysten tarjonnasta. Torstaina 28.11. vieraille esitellään Turun seudun eri kohteissa koneellista metsänkäsittelyä, energiapuun korjuuta sekä puun energiakäyttöä lämpölaitoksessa.

Ennätyksellinen kuumuus ja kuivuus on aiheuttanut viime vuosina Portugalissa laajoja metsäpaloja, joiden ennaltaehkäisemiseen etsitään nyt keinoja. Metsien hoidon kehittäminen ja hakkuiden yhteydessä syntyvien hakkuujätteiden korjaaminen auttavat osaltaan paloriskin pienentämisessä. Myös Suomessa oli kuluneena kesänä ennätysmäärä metsäpaloja, joten tietojenvaihto metsäpaloihin liittyen on hyödyllistä myös Suomen näkökulmasta.

Suomessa metsäpalot saadaan yleensä rajattua pienelle alueelle hyvin toimivan viranomaisyhteistyön, vaihtelevien luonnonolosuhteiden ja pitkään jatkuneen hyvän metsänhoidon seurauksena. Maassamme on ainutlaatuisen tiheä metsäautotieverkko, jonka avulla sammutuskalusto saadaan nopeasti maastoon ja tiet myös katkaisevat maastopalojen etenemistä. Metsässä työskentelevät saavat lisäksi viranomaisilta tiedon metsäpaloriskin lisääntymisestä, jolloin esimerkiksi kipinävaaran aiheuttavien telojen käyttöä vältetään.

Metsäpalojen etenemistä rajoittaa teiden ja vesistöjen lisäksi Suomen metsien rakenne. Tulen etenemistä estää kuvioiden pieni koko, jolloin esimerkiksi latvapalojen eteneminen varttuneessa metsässä pysähtyy tai hidastuu eteen tulevaan aukeaan alaan tai taimikkoon. Turvemaiden maastopaloja rajoittavat jossain määrin myös metsäojitukset.

Lisätietoja:
- vierailusta yleisesti: Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies, MMM, p. 029 516 2162, etunimi.sukunimi@mmm.fi
- metsänhoidosta ja metsäpaloista: Markku Remes, metsänhoidon johtava asiantuntija, Suomen metsäkeskus, p. 044 548 8380, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
- vierailukohteista Turun seudulla: Heikki Lounento, asiakasneuvoja, Suomen metsäkeskus, p. 040 525 3774, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi