Hoppa till innehåll
Media

Republikens president stadfäste lagen om bostadsdatasystem

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2018 11.50 | Publicerad på svenska 28.12.2018 kl. 14.18
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste fredagen den 28 december lagen om bostadsdatasystem. Från och med den 1 januari 2019 sker etablering av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag digitalt, några aktiebrev trycks inte längre. I det nya elektroniska aktielägenhetsregistret samlas in heltäckande uppgifter om ägande och pantsättning av alla bostadsaktier. Gamla, det vill säga husbolag som bildats före 2019, kan från och med 1.5.2019 överföra aktieböckerna till registret över aktielägenheter.

Aktierna i nya bolag som etableras efter ingången av 2019 hör direkt till aktielägenhetsregistret och uppgifterna om ägande och pantsättning registreras alltid i registret. Husbolagen och disponenterna får därefter uppgifterna ur lägenhetsregistret. Gamla, det vill säga husbolag som bildats före 2019, har inte längre skyldighet att hålla en aktiebok efter att bolagen överfört aktieböckerna till registret, vilket får ske tidigast vid ingången av maj 2019.

Aktieägare som registrerats i registret behöver inte längre förvara aktiebreven själva. Eget aktieägande och egna pantsättningar kan man kontrollera i registret genom att identifiera sig i Lantmäteriverkets tjänst. Bolag som bildats före 2019 ska dock först överföra förvaltningen av aktieböckerna till Lantmäteriverket. Först därefter kan enskilda aktieägares aktiebrev makuleras och äganderätten registreras.

Efter överföringen ska aktiemottagaren alltid ansöka om ägarregistrering när aktien överlåts vidare. Om ingen ägarregistrering har ansökts inom tio år från överföringen av aktieboken till Lantmäteriverket, ska aktieägaren ansöka om registreringen för att kunna delta i bolagsstämman.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä påpekar att bostadsdatasystemet har byggts upp för kunderna.

- Registret byggs upp med tanke på kunderna,  vilket innebär att fokusen ligger på kunderna, inte på administrationen. De viktigaste kunderna är bland annat parterna i bostadshandeln, bostadsaktiebolag och aktieägare som får den information de behöver på ett och samma ställe.  Detta underlättar arbetet för tiotusentals människor såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn och möjliggör alldeles nya tjänster och affärsfunktioner, säger Leppä.

Bakgrundsinformation om bostadsdatasystemet (osakehuoneistorekisteri.fi)
Lägenhets- och lokaldatasystemet (osakehuoneistorekisteri.fi)

Ytterligare information:
det elektroniska aktielägenhetsregistret/lagstiftningsarbetsgruppen: Susanna Paakkola, lagstiftningsråd, tfn 02951 62448, fornamn.efternamn@mmm.fi
registret och registertjänsterna: Jorma Turunen, programchef, tfn 040 179 5335, fornamn.efternamn@maanmittauslaitos.fi