Hoppa till innehåll
Media

En arbetsgrupp börjar förbereda inrättandet av en tjänst som livsmedelsombudsman

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2017 14.00
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en arbetsgrupp för beredningen av lagstiftningen om livsmedelsmarknaden. Arbetsgruppen har till uppgift att ta fram ett underlag för regeringens proposition med förslag till lag om livsmedelsmarknaden. I arbetsgruppens uppdrag ingår också att förbereda inrättandet av en särskild tjänst som livsmedelsombudsman.

Arbetsgruppen behövs för att få livsmedelsmarknaden att fungera bättre. I flera utredningar, såväl inhemska som på EU-nivå, har det konstaterats att producenten har en svag ställning inom livsmedelskedjan. Även riksdagen fäste i somras uppmärksamhet vid frågan i sitt ställningstagande till redogörelsen om livsmedelspolitik Mat2030. I sitt utlåtande förutsatte riksdagen att statsrådet effektivare främjar en genuint fungerande livsmedelsmarknad med lika konkurrensvillkor, vid behov även genom lagstiftningsåtgärder.

– Med nuvarande lagstiftningsåtgärder kan vi inte stärka livsmedelsmarknadens funktion och främja lika konkurrensvillkor, inte heller frivillighet verkar ensamt räcka till. Av denna arbetsgrupp förväntas konkreta förslag på hur läget kan förbättras, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Arbetsgruppen kommer att ta ställning till tillämpningsområdet för lag om livsmedelsmarknaden och särskilt till avtalspraxis och ojust handelskutym. Arbetsgruppen ska också ange riktlinjerna för inrättandet av en särskild tjänst som livsmedelsombudsman och ombudsmannens rättsliga ställning, uppgifter och placering.

Arbetsgruppen har för avsikt att få sitt arbete slutfört före utgången av januari 2018. Lagen skulle träda i kraft i början av 2019.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

Minna-Mari Kaila, arbetsgruppens ordförande, avdelningschef, tfn 040 775 6060
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424

Jari Leppä Mat och jordbruk