Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä ryhtyy valmistelemaan ruoka-asiamiehen virkaa

Maa- ja metsätalousministeriö
26.9.2017 14.00
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa elintarvikemarkkinoiden lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä on luoda pohja hallituksen esitykselle elintarvikemarkkinalaiksi. Työryhmän toimeksiantoon sisältyy myös erillisen ruoka-asiamiehen viran valmistelu.

Työryhmä on tarpeen elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Tuottajan heikko asema elintarvikeketjussa on todettu useissa sekä kotimaisissa että EU:n tasolla tehdyissä selvityksissä. Asiaan kiinnitti huomiota kesällä myös eduskunta Ruoka2030 ruokapoliittisesta selonteosta antamassaan kannanotossa. Eduskunnan lausunnossa edellytettiin, että valtioneuvosto edistää nykyistä tehokkaammin ruokamarkkinoiden aitoa toimivuutta ja tasapuolista kilpailuasemaa tarvittaessa myös lainsäädäntötoimin.

– Nykyisillä lainsäädännöllisillä toimilla emme pysty vahvistamaan ruokamarkkinoiden toimivuutta ja tasapuolista kilpailuasemaa, eikä vapaaehtoisuuskaan näytä siihen yksin riittävän. Tältä työryhmältä odotetaan konkreettisia esityksiä tilanteen parantamiseksi, kertoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Työryhmän tulee ottaa kantaa elintarvikemarkkinalain soveltamisalaan ja erityisesti sopimuskäytäntöihin sekä epäreiluihin kauppatapoihin. Työryhmän tulee myös määritellä erillisen ruoka-asiamiehen viran perustaminen, asiamiehen oikeudellinen asema, tehtävät ja sijaintipaikka.

Työryhmän on tarkoitus saada työnsä päätökseen tammikuun 2018 loppuun mennessä ja lain astua voimaan vuoden 2019 alusta.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, p. 040 775 6060
ministerin erityisavustaja Risto Lahti, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 565 0424

Jari Leppä Ruoka ja maatalous