Hoppa till innehåll
Media

Utkast till proposition om en effektivare jakt- och fiskeövervakning på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.7.2023 15.01 | Publicerad på svenska 26.7.2023 kl. 11.16
Pressmeddelande

Det föreslås att lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning, jaktlagen och lagen om fiske ändras. Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om utkastet till proposition senast den 18 september.

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare ser till att de lagar som reglerar jakt- och fiskeövervakningen  på statens mark- och vattenområden följs. Syftet med propositionen är att utvidga jakt- och fiskeövervakarnas behörighet i områden som inte är i statens besittning. Till lagen fogas också bestämmelser om nya befogenheter för jakt- och fiskeinspektörerna. Dessutom föreslås det att rätten att kontrollera fångst utvidgas för de tillsynsmyndigheter som ansvarar för att jaktlagen och lagen om fiske följs. Syftet med ändringen är att effektivisera Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning och i synnerhet efterlevnaden av lagstiftningen.
Vi ber att ni lämnar ert utlåtande om utkastet till proposition senast den 18 september 2023.

Utlåtanden önskas i första hand per e-post som pdf-, doc- eller rtf-fil (kirjaamo.mmm@gov.fi) eller per brev (Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 Statsrådet). Vi ber er använda referensen VN/21767/2023 i utlåtandet.

Utkast till proposition

Mer information:

Teemu Nikula, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 055, fornamn.efternamn@gov.fi