Hyppää sisältöön
Media

Esitysluonnos erävalvonnan tehostamisesta lausuntokierrokselle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.7.2023 15.01
Tiedote

Metsähallituksen erävalvonnasta annettuun lakiin, metsästyslakiin ja kalastuslakiin esitetään muutoksia. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää esitysluonnoksesta lausuntoja 18.9. mennessä. 

Metsähallituksen erätarkastajat valvovat erävalvonnan piiriin kuuluvien lakien noudattamista valtion maa- ja vesialueilla. Esityksen tarkoituksena on laajentaa erätarkastajien toimivaltaa muualla kuin valtion hallinnassa olevilla alueilla. Samalla säädettäisiin erätarkastajien uusista toimivaltuuksista. Lisäksi metsästys- ja kalastuslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten oikeutta saaliin tarkastamiseen laajennettaisiin. Muutosten tavoitteena on tehostaa Metsähallituksen erävalvontaa sekä erityisesti metsästys- ja kalastuslainsäädännön noudattamista.

Lausuntoja esitysluonnoksesta voi antaa 18.9.2023 saakka. Lausuntoja toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse pdf-, doc- tai rtf-tiedostona (kirjaamo.mmm@gov.fi) tai kirjeitse (Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 Valtioneuvosto). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitettä VN/21767/2023.

Luonnos hallituksen esitykseksi

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Teemu Nikula, puh. 0295 162 055, etunimi.sukunimi@gov.fi