Hoppa till innehåll
Media

Utredning av behovet av att utveckla tjänsterna för skogsägare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2024 9.11
Pressmeddelande
sekametsää maan pinnalta

Under de senaste åren har det skett betydande förändringar i skogsbranschens verksamhetsmiljö. Därför behöver utvecklingen av de tjänster som riktas till privata skogsägare utredas. Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt juris kandidat, LL.M Raimo Luoma och emeritusprofessor vid Östra Finlands universitet Jyrki Kangas som utredare.

Den nationella skogsstrategin 2035 strävar efter välmående skog och växande välfärd. Ett av målen är en aktiv, hållbar och mångsidig användning av skogarna baserad på kunskap och aktiva beslut av skogsägarna.

Under de senaste åren har det skett förändringar i skogsbranschens verksamhetsmiljö, vilket har lett till att också skogsägarnas servicebehov har förändrats.

”En välfungerande marknad för skogstjänster stöder en aktiv och ansvarsfull användning av skogarna och därmed också den internationella konkurrenskraften hos finländska företag som stöder sig på skogsnäringar”, säger kanslichefen vid jord- och skogsbruksministeriet Pekka Pesonen.

Det är en stor helhet som ska utredas. Det krävs djupgående kunskaper om juridiken i anslutning till marknadens funktion och konkurrens och om innehållet i de skogstjänster som erbjuds skogsägarna och om identifiering av framtida utvecklingsbehov. Därför har jord- och skogsbruksministeriet tillsatt två utredare vars kompetens kompletterar varandra. Raimo Luoma är juris kandidat med lång arbetserfarenhet av ledningsuppgifter inom offentliga sektorn. Jyrki Kangas har senast varit professor i planering av skogsanvändning och hållbarhet vid Östra Finlands universitet.

Utredarna utarbetar sina rapporter självständigt men i samarbete. Luomas arbete fokuserar på en fungerande marknad för skogstjänster och på olika konkurrensaspekter. Kangas arbete fokuserar på tillgången till, omfattningen av och innehållet i de tjänster som är riktade till skogsägare.

Utredarna inleder sitt arbete i juli och lämnar sina utredningar till jord- och skogsbruksministeriet före utgången av november.

Utredning i projektportalen

Mer information:

Erno Järvinen
forstråd, chef för skogs- och bioekonomienheten, jord- och skogsbruksministeriet
0295 162 150
fornamn.efternamn@gov.fi

Antti Leinonen
specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
029 516 2137
fornamn.efternamn@gov.fi

Forskning och utveckling Natur och klimat Skogar