Bioekonomi och cirkulär ekonomi

Inom bioekonomi används förnybara naturresurser för att producera näring, energi, näringsämnen, produkter och tjänster. Det centrala målet med bioekonomi och cirkulär ekonomi är att spara naturresurser och använda materialen på ett effektivt och hållbart sätt. Detta minskar beroendet av fossila bränslen. Med hjälp av bioekonomi och cirkulär ekonomi kan man skapa grön tillväxt och nya arbetstillfällen.

 • Strategi och program »

  Strategi och program

 • Projekt »

  Skog, fisk, vatten, mat och jordbruk är alla viktiga delområden inom bioekonomi.

 • Skogsbioekonomi »

  Skog är grunden för finländsk bioekonomi och är vårt lands mest värdefulla naturresurs.

 • Bioekonomi inom jordbruket »

  Bioekonomi erbjuder konsumenterna en allt säkrare, miljövänligare och hälsosammare matproduktion.

 • Blå bioekonomi »

  Sött vatten är en värdefull naturresurs för Finland. Allt utgår från att vattnen är i gott skick och fiskbestånden livskraftiga.

 • Bioenergi »

  Bioenergikällor är biomassor som växer i skogar, myrmark och på åkrar samt organiskt avfall från hushåll, jordbruk och industri.

 • Återvinning av näringsämnen och bioenergi »

  En effektiv återvinning av näringsämnen från jordbruket stärker Finlands livsmedelstrygghet och självförsörjningsgrad i fråga om energi och förbättrar vattendragens tillstånd.

 • Hållbar utveckling »

  Kärntanken för hållbar utveckling handlar om att trygga goda levnadsmöjligheter för såväl dagens som framtida generationer.