Sidan uppdateras

Information om brexit

Det aktuella läget

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft den 1 februari 2020. I och med utträdesavtalet inleddes en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden kommer EU:s nuvarande bestämmelser att tillämpas medan det förs förhandlingar om den framtida relationen. Under övergångsperioden har Storbritannien alla de rättigheter och skyldigheter som medlemsstater har. Det enda betydande undantaget är att Storbritannien inte längre deltar i EU:s beslutsfattande, och inte heller i EU-organens verksamhet.

Utträdesavtalet garanterar att Storbritanniens utträde ur EU sker organiserat. Genom utträdesavtalet säkerställs bland annat att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet, i enlighet med EU-rätten, under hela sitt liv, om de har bosatt sig i landet i fråga innan övergångsperioden är till ända. Deras ställning och rättigheter tryggas i enlighet med de centrala EU-bestämmelser som gäller den 31 december 2020. För de personer som flyttar först efter den 31 december 2020 upphör den fria rörligheten, vilket innebär att EU-medborgares och brittiska medborgares inresa och rättigheter begränsas.

Genom utträdesavtalet avvecklas allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU på ett organiserat sätt. Avsikten är att det under övergångsperioden till utgången av 2020 för varje enskild sektor ska föras separata förhandlingar om den framtida relationen. Europeiska kommissionen förhandlar på EU:s vägnar under ledning av chefsförhandlare Michel Barnier. Kommissionen förhandlar med Storbritannien utifrån de förhandlingsdirektiv som allmänna rådet antog den 25 februari 2020. Kommissionen publicerade den 18 mars sitt första utkast till avtal om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Den framtida relationen kommer att vara mer distanserad än under EU-medlemskapet. Tidtabellen för förhandlingarna är snäv, eftersom lagen om godkännande av Storbritanniens utträdesavtal inte tillåter att övergångsperioden förlängs. På grund av den snäva tidtabellen kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge den 1 januari 2021. Framför allt företag bör förbereda sig på detta.

Kommissionen offentliggjorde den 9 juli 2020 meddelandet ”Att göra sig redo för kommande förändringar – Meddelande om beredskapen i slutet av Europeiska unionens och Förenade kungarikets övergångsperiod”. I meddelandet redogörs för de viktigaste förändringar som kommer att ske i alla scenarier från och med utgången av övergångsperioden, vare sig EU och Storbritannien når en överenskommelse om de framtida förbindelserna eller inte.

Meddelande från kommissionen om förändringar som kommer att ske i alla scenarier från och med utgången av övergångsperioden

Sällskapsdjur

Med undantag för Nordirlands sällskapsdjurspass är UK: s sällskapsdjurspass inte längre i kraft i EU och det kan inte användas vid införsel av sällskapshundar, sällskapskatter eller sällskapsfrettar från Storbritannien till EU: s medlemsstater. Vid import av sällskapsdjur ska det hälsointyg som krävs vid import från tredjeland användas. Av sällskapshundar, katter och frettar som importeras från Storbritannien kommer det att krävas rabiesvaccination, men ingen antikroppstestning. Hundar ska vara behandlade mot Echinococcus multilocularis. Vid export av sällskapsdjur från EU: s medlemsstater till Storbritannien gäller EU: s sällskapsdjurspass fortfarande och sällskapsdjuren kan återvända från Storbritannien till EU: s medlemsstater med detta sällskapsdjurspass. Storbritannien kräver rabiesvaccinering av sällskapshundar, katter och frettar som importeras från EU: s medlemsstater, men inte analys av antikroppar. Hundar som inte direkt exporteras till Storbritannien från Finland, Irland, Malta och Norge ska vara medicinerade mot Echinococcus multilocularis.

Mer information

Statsrådets kansli: Information om brexit

Livsmedelsverket: Information om brexit