Sivua päivitetään

Tietoa Brexitistä

Ajankohtainen tilanne

Britannian EU-ero tuli voimaan 1.2.2020. Erosopimuksen myötä alkoi vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi, jonka aikana jatketaan EU:n nykysäännöillä ja neuvotellaan tulevasta suhteesta. Siirtymäkauden aikana Britannialla on kaikki jäsenvaltion oikeudet ja velvollisuudet. Ainoa merkittävä poikkeus on se, ettei Britannia enää osallistu EU:n päätöksentekoon, eikä EU:n elinten toimintaan.

Erosopimus varmistaa Britannian hallitun eron EU:sta. Erosopimuksella muun muassa turvataan Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU-maissa asuvien Britannian kansalaisten saavuttamat EU-oikeuteen perustuvat oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet elinikäisesti, mikäli he ovat asettuneet asumaan Britanniaan/EU-maahan ennen siirtymäkauden päättymistä. Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne ovat 31.12.2020 keskeisen EU-lainsäädännön mukaan. Toistensa alueelle 31.12.2020 jälkeen muuttavien henkilöiden osalta vapaa liikkuvuus päättyy ja EU-kansalaisten ja Britannian kansalaisten maahantuloon ja oikeuksiin tulee rajoitteita.

Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Uusi suhde on tarkoitus neuvotella siirtymäkauden - eli vuoden 2020 aikana - jokaisella alalla erikseen. EU:n puolesta neuvottelijana toimii Euroopan komissio pääneuvottelija Michel Barnierin johdolla. 

Tuleva suhde tulee olemaan selvästi EU-jäsenyyttä etäisempi. Neuvotteluaikataulu on tiukka, sillä Britannian erosopimuksen hyväksymistä koskevan lain mukaan siirtymäkautta ei voida pidentää. Tiukasta neuvotteluaikataulusta johtuen joillakin aloilla saatetaan pudota 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.

Komissio julkaisi 9.7.2020 tiedonannon ”Valmiina muutoksiin - Tiedonanto valmistautumisesta siirtymäkauden päättymiseen Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä”. Tiedonannossa käydään läpi tärkeimmät muutokset, jotka tapahtuvat joka tapauksessa siirtymäkauden päättymisen jälkeen riippumatta siitä, pääsevätkö EU ja UK sopimukseen tulevasta suhteesta.

Komission tiedonanto joka tapauksessa tapahtuvista muutoksista siirtymäkauden jälkeen 

EU varautuu myös sopimuksettoman suhteen mahdollisuuteen 1.1.2021 alkaen. Komissio julkaisi 10.12.2020 ehdotuksensa varautumistoimenpiteiksi lentoyhteyksien, lentoturvallisuuden, maantieyhteyksien ja kalastuksen osalta.

Komission ehdotus kohdennetuista varautumistoimenpiteistä sopimuksettoman tilanteen varalta

Lemmikkieläimet 

UK:n lemmikkieläinpassi ei Pohjois-Irlannin lemmikkieläinpasseja lukuun ottamatta ole enää voimassa EU:ssa eikä sitä voida käyttää tuotaessa lemmikkikoiria, -kissoja tai -frettejä UK:sta EU:n jäsenvaltioihin. Lemmikkieläinten tuonnissa tulee käyttää kolmasmaatuonnissa edellytettyä terveystodistusta. UK:sta tuotavilta lemmikkikoirilta, -kissoilta ja freteiltä tullaan vaatimaan raivotautirokotus, mutta ei vasta-ainemääritystä. Koirat tulee olla lääkitty Echinococcus multilocularis –tartuntaa vastaan. Vietäessä lemmikkieläimiä EU:n jäsenvaltioista UK:aan EU:n lemmikkieläinpassi on edelleen voimassa ja lemmikkieläimet voivat palata UK:sta EU:n jäsenvaltioihin tällä lemmikkieläinpassilla. UK vaatii EU:n jäsenvaltioista tuotavilta lemmikkikoirilta, -kissoilta ja freteiltä raivotautirokotuksen, mutta ei vasta-ainemääritystä. Muiden kuin UK:hon suoraan Suomesta, Irlannista, Maltalta ja Norjasta vietävien koirien tulee olla lääkitty Echinococcus multilocularis –tartuntaa vastaan. 

Lisätietoa

VNK: lisätietoa erosopimuksesta, siirtymäajasta ja tulevasta suhteesta

Ruokavirasto: Tietoa brexitistä