Nationella förordningar som gäller programperioden 2014-2020 

 Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har genomförts med stöd av följande nationella lagar och förordningar: 

Lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014)  och på basen av den givna förordningar och beslut:  

Lagen om strukturstöd till jordbruket 1476/2007 och på basen av den givna förordningar och beslut: 

Lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden 27/2014 och på basen av den givna förordningen: 

Lagen om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 

Lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare 1360/2014  och på basen av den givna förordningar och beslut:  

Lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (upphävd) 45/2000 och på basen av den givna förordningen:  

Urvalskriterier i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland