Landsbygd − företagande, miljö, förnyelse

Landsbygdens utvecklande näringar, konkurrenskraftiga företag, välmående människor och ren miljö.