Pressmeddelanden

Ändringar i miljöersättningarna för 2024

JSM
Pressmeddelande 1.2.2024 13.57

Minister Essayah deltar i jordbruksministrarnas toppmöte

JSM
Pressmeddelande 19.1.2024 14.02

Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2024

JSM
Pressmeddelande 18.1.2024 14.51