Pressmeddelanden

Skador av röd tallstekel ska bedömas

JSM
Pressmeddelande 26.8.2009 10.20

Färre skador av vilt som mål

JSM
Pressmeddelande 31.7.2009 13.15

Fiskodling ska få bättre verksamhetsbetingelser

JSM
Pressmeddelande 18.6.2009 11.39

Reviderad lag om dammsäkerhet

JSM
Pressmeddelande 16.6.2009 8.38

Kontroll av miljöstöd ändras

JSM
Pressmeddelande 4.6.2009 12.09

Landsbydspolitisk redogörelse

JSM
Pressmeddelande 20.5.2009 11.33

Namnet Lapin Poron liha EU-skyddat

JSM
Pressmeddelande 7.5.2009 8.20

Ändringar i köttkontroller presenteras i utredning

JSM
Pressmeddelande 17.4.2009 9.38